Kütuse juurdevalamine

Tankimisava kaane avamine/sulgemine ja tankimine

Uuendatud 7/23/2018

Kütusepaagi täitesüsteem on korgita.

Tankeluugi avamine/sulgemine

Kütusepaagi korgi avamiseks peab auto olema lukust avatud.

P5-1507 Fuel filler flap side indicator

Juhiekraani tankimissümbolil olev nool näitab, kummal pool autot asub kütusepaagi kork.

Kütusepaagi luugi avamiseks vajutage õrnalt luugi tagaosa.

Pärast tankimist sulgege luuk õrna vajutusega.

Tanklas tankimine

P5-1617-S90-capless fuel filler pipe

Tankige järgmiselt.

Avage tankeluuk.

Valige auto jaoks mõeldud kütus vastavalt kütuse tankeklapi siseküljel olevale identifikaatorileIdentifikaator, mis vastab CEN-i standardile prEN16942, paikneb kütuse tankeklapi siseküljel ning esitatakse peatselt (kahe aasta jooksul) ka vastavatel kütusepumpadel ja tankeotsikutel terves Euroopas.. Vaadake teavet heakskiidetud kütuste ja identifikaatori kohta vastavatest jaotisest „Bensiin” ja „Diisel”.

Sisestage tankuri püstol kütusepaagi täiteavasse. Täitetorul on kaks klappi. Enne tankimise alustamist tuleb pumba otsak mõlemast klapist mööda lükata.

Ärge täitke paaki üle, vaid tankige niikaua kuni püstol esimest korda välja lülitub.

Kütusepaak on täis.

Märkus

Kuuma ilmaga võib kütuse ülejääk paagist välja voolata.

Kütuse lisamine kanistrist

Kehtib ainult diiselmootoriga autole.

Kui lisate kütust kanistrist, kasutage pakiruumis põrandaluugi all asuvat lehtrit.

Avage tankeluuk.

Sisestage lehter kütusepaagi täiteavasse. Täitetorul on kaks klappi. Enne tankimise alustamist tuleb lehtri otsak mõlemast klapist mööda lükata.

Silt

Ärge kunagi kasutage tankla alas põlevkütust kasutavat kütteseadet.

P5-1617-S90-fuel lid sticker

Kütusepaagi luugil olevad kleebised.


Kas sellest oli abi?