Sõidurežiimid

Sõidurežiim ECO

Uuendatud 7/23/2018

ECO sõidurežiim režiimis on autoga sõitmine kütusesäästlikum ja keskkonnasõbralikum.

Kütuse ja keskkonna säästmiseks kasutage seda sõidurežiimi.

Ökosõidurežiimi puhul on kohandatud järgmised omadused.

 • Käigukasti käiguvahetuspunktid

  Ainult automaatkäigukastiga autod.

  .
 • Mootorihaldus ja tulemused gaasipedaali vajutamisel.
 • Vabajooksufunktsioon Eco Coast

  Ainult automaatkäigukastiga autod.

  aktiveeritakse ja mootoriga pidurdamine lülitub välja gaasipedaali vabastamisel kiirusevahemikus 65 kuni 140 km/h(40 kuni 87 mph).
 • Kliimaseadme mõned sätted toimivad vähendatud võimsusel või lülituvad välja.
 • Juhiekraan kuvab teavet ECO mõõdikul, mis hõlbustab keskkonna- ja kütusesäästlikku sõitmist.

ECO -režiimi valimine

Ökorežiim desaktiveeritakse mootori väljalülitamisel ning seetõttu tuleb see režiim alati pärast mootori käivitamist uuesti aktiveerida. Kui funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse juhi ekraanil tähis ECO.

Sõidurežiimide juhtseadmega*

P5-1507-drive mode scroll wheel

Vajutage sõidurežiimi juhtseadet DRIVE MODE.

Keskekraanil avaneb hüpikmenüü.

Keerake valikuratast üles või alla, kuni valitud on soovitud sõidurežiim.

Vajutage sõidurežiimi juhtnuppu või kinnitage valik puuteekraanil.

Keskekraani funktsioonide kuval

P5-1507-icon ECO drive mode

Ilma sõidurežiimide juhtseadmeta autodel on keskekraani funktsioonikuval ECO sõidurežiim funktsiooninupp.

Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu.

Nupu tuli süttib, kui funktsioon on aktiveeritud.

Vabakäigufunktsioon Eco Coast

Ainult automaatkäigukastiga autod.

Vabakäigufunktsioon Eco Coast tähendab, et mootoriga pidurdamine lülitatakse välja ja pikemad vahemaad läbitakse auto kineetilise energia varal vabakäiguga. Kui juht vabastab gaasipedaali, katkeb automaatselt käigukasti ühendus mootoriga mis läheb üle tühikäigule. Nii sõites on kütusekulu vähendatud.

Funktsiooni on kõige parem kasutada siis, kui saate pikalt veereda, nt kerge kallakuga teedel või lähenedes ristmikule või madalama kiirusega alasse sisenemisel.

Vabakäigufunktsiooni aktiveerimine

Funktsioon aktiveerub siis, kui gaasipedaal täiesti vabastatakse ning täidetud on järgmised tingimused.

 • Sõidurežiim Eco aktiveeritakse.
 • Käigukang on asendis D.
 • Kiirus on vahemikus umbes 65-140 km/h(40-87 mph)
 • Maantee kallak ei ole järsem kui umbes 6%.

Vabakäigufunktsiooni kasutamisel kuvatakse juhiekraanil COASTING.

Piirangud

Vabakäigufunktsioon ei ole saadaval järgmistel juhtudel.

 • mootori ja/või käigukasti töötemperatuur ei ole normaalne.
 • Püsikiirusehoidja rakendamine.
 • Käigukang viiakse asendisse D või manuaalkäigukasti asendisse.
 • Kiirus on väljaspool vahemikku umbes 65-140 km/h(40-87 mph).
 • Maantee kallak on järsem kui umbes 6%.
 • Manuaalne käiguvahetus toimub roolilabadega**.

Vabakäigufunktsiooni desaktiveerimine ja väljalülitamine

Teatud olukordades soovite võib-olla funktsiooni desaktiveerida või välja lülitada, et mootoriga pidurdada. Sellisteks juhtudeks võivad olla näiteks sõit järsul teelangusel või peatne möödasõidumanööver – eesmärk on sõita võimalikult ohutul viisil.

Vabakäigufunktsiooni saab desaktiveerida järgmiselt.

 • Vajutage gaasi- või piduripedaali.
 • Viige käigukang käsitsiasendisse.
 • Käiguvahetamine roolilabadega*.

Vabakäigufunktsiooni väljalülitamiseks tehke järgmist.

 • Vahetage sõidurežiimi* või lülitage ECO sõidurežiim sõidurežiim funktsioonivaates välja.

Lühikese vahemaa saab ka vabakäigufunktsioonite veereda. Ka see vähendab kulu. Parima kütusesäästu ja suurema vabaveeremise tagamiseks soovitame vabakäigufunktsiooni siiski aktiveerida.

Juhi ekraanil olev ECO-mõõdik

ECO mõõdik näitab, kui kütusesäästlikult sõidate.

 • Kui sõit on kütusesäästlik, näitab mõõdik madalat väärtust ja osuti paikneb rohelises tsoonis.
 • Kui sõit pole kütusesäästlik, nt tugeval pidurdamise või kiirendamisel, näitab mõõdik suuremat väärtust.

ECO mõõdikul on ka näidik, mis näitab, kuidas eeskujulik juht samades oludes sõidaks. Seda märgib lühike osuti mõõdikul.

P5-1546-XC90- Eco guide in driver display 12 inch

Ökonoomsuse näidik 12-tollisel juhiekraanil.

P5-1546-XC90-Eco guide in 8 inch driver display

Ökonoomsuse näidik 8-tollisel juhiekraanil.

ECO kliimaseade

Sõidurežiimis Eco aktiveeritakse ECO kliimaseade automaatselt, et vähendada energia tarbimist.

Märkus

Kui funktsioon ECO aktiveeritakse, muutuvad paljud kliimaseadme süsteemisätete parameetrid ning elektritarbimist vähendatakse. Teatud seaded saab käsitsi lähtestada, aga täisfunktsionaalsus taastub alles ECO-funktsiooni väljalülitamisel või kliima täisfunktsionaalsusega sõidurežiimi Individual* kasutusele võtmisel.

Kui aknad on udused, lülitage klaasisoojendus sisse maksimaalsel jõudlusel.


Kas sellest oli abi?