Sõidurežiimid

Tasemekontroll* ja tõukeleevendi

Uuendatud 7/23/2018

Taset ja tõukeleevendust reguleeritakse autos automaatselt.

Tagaosa tasemekontrolliga auto tagaosa on kogu aeg ühel kõrgusel sõltumata koormatusest. Tasemekontroll on võimalik ka pärast auto parkimist.

Tõukeleevendi (Four-C)

Tõukeleevendi kohandub vastavalt valitud sõidurežiimile ja auto kiirusele. Tõukeleevendi on enamasti seadistatud mugavaks sõiduks ja seda reguleeritakse kogu aeg vastavalt teekattele, auto kiirendusele, pidurdamisele ja kurvidele.

Tasemekontrolli sätted

Õhkvedrustuse ja tasemekontrolli väljalülitamine

Teatud juhtudel peab funktsiooni välja lülitama, nt enne seda, kui auto tungrauaga* üles tõstetakse. Vastasel juhul võib tungrauaga tõstmine tekitada õhkvedrustuses probleeme.

Funktsiooni deaktiveerimine keskekraanilt.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage My CarVedrustus .

Valige Vedrust ja horisont. juht. deakt..

Summutustaseme muutmine

Oleneb auto varustusastmest.

Aktiivse veermikuga (Four-C) ja sõidurežiimi funktsioonideta* autode vedrustust saate seadistada keskekraani kaudu.

Vajutage ülavaates Seaded.

Puudutage My CarSõidurežiimVedrustuse kontroll ja valige tase.

Transportimise ajal

Auto transportimise ajal praamil peab auto olema kinnitatud auto rehvidest, mitte ühegi muu kere osa üle ei tohi kinnitusvahendeid asetada. Transportimise ajal võib õhkvedrustus muutuda, mis võib kinnitust negatiivselt mõjutada.


Kas sellest oli abi?