Start/Stop süsteem

Start/Stop funktsiooni kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Funktsioon Start/Stop lülitab mootori ajutiselt välja ja käivitab uuesti, kui plaanite liikuma hakata.

Start/Stop on saadaval, kui mootor töötab ning seda saab erinevate tingimuste täitmisel aktiveerida. Juhiekraanil näidatakse, kas funktsioon on kasutatav, aktiivne või mittesaadaval. Vt allolevat jaotist "Juhiekraanil olevad sümbolid".

Kõik auto tavasüsteemid (nt valgustus, raadio jne) töötavad tavapäraselt, isegi kui mootor on automaatselt seiskunud. Teatud seadmete talitlus võib aga ajutiselt piiratud olla, nt kliima juhtsüsteemi ventilaatori kiirus või helisüsteemi väga suur helitugevus.

Automaatne seiskamine

Mootori automaatseiskumiseks on vajalik järgnev:

Automaatkäigukastiga autod

 • Peatage auto jalgpiduri abil ning hoidke vasak jalg piduripedaalil – mootor seiskub automaatselt.

Manuaalkäigukastiga autod

 • Vabastage sidur, seadke käigukang neutraalasendisse ja vabastage siduripedaal – mootor seiskub automaatselt.

Sõidurežiimi Eco või ComfortTavaline sõidu alustamine. võib auto mootor seiskuda enne auto peatumist.

Adaptiiv. kiirusehoidik või Pilot Assist funktsioonide aktiveerimisel seiskub auto mootor automaatselt umbes kolme sekundi järel.

Vt jaotist "Start/Stop funktsiooni tingimused".

Automaatkäivitus

Mootori automaatseks seiskumiseks on vajalik järgmine.

Automaatkäigukastiga autod

 • Vabastage piduripedaal - auto käivitub automaatselt ning saate sõitmist jätkata. Kallakust üles sõites rakendub mägipidurifunktsioon (HSA), mis ei lase autol tagasi veereda.
 • Kui funktsioon Automaatne hoidmine on aktiveeritud, viivitatakse automaakäivitusega kuni gaasipedaali vajutamiseni.
 • Kui Adaptiiv. kiirusehoidik või Pilot Assist funktsioon on aktiveeritud, käivitub auto automaatselt gaasipedaali vajutamisel, samuti on võimalik autot käivitada rooli vasakpoolse nupustiku nupuga.
 • Hoidke piduripedaali all ning vajutage gaasipedaali – mootor käivitub automaatselt.
 • Kallakust alla sõites: Vabastage piduripedaal aeglaselt, nii et auto hakkaks veerema - mootor käivitub kiiruse kasvades.

Manuaalkäigukastiga autod

 • Kui käigukang on neutraalses asendis: Mootor käivitub siduri- või gaasipedaali allavajutamisel.
 • Kallakust alla sõites: Vabastage piduripedaal aeglaselt, nii et auto hakkaks veerema - mootor käivitub kiiruse kasvades.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

12-tollise juhiekraaniga

 • Funktsioon on saadaval, kui tahhomeetril kuvatakse tekst READY.
 • Kui funktsioon on aktiivne ja mootor automaatselt seiskunud, osutab tahhomeetri nõel teatele READY.
 • Kui funktsioon ei ole saadaval, on tekst READY tuhm.
 • Kui funktsioon on välja lülitatud, ei kuvata ühtki teksti.
P5-1507-StartStop READY symbol in gauge

funktsioon on aktiivne ja mootor seiskub automaatselt.

8-tollise juhiekraaniga

Sümbol kuvatakse spidomeetri alumises servas.

Sümbol

Spetsifikatsioon

P5-1507 Symbol Stop/Start inactive

Valge sümbol: funktsioon on saadaval.

P5-1507 Symbol Stop/Start active

Beež sümbol: funktsioon on aktiivne ja mootor seiskub automaatselt.

P5-1507 Symbol Stop/Start not available

Funktsioon ei ole saadaval, tingimused ei ole täidetud.

Kui funktsioon on välja lülitatud, ei kuvata ühtki sümbolit.

Funktsiooni väljalülitamine

Teatud olukordades soovite võib-olla funktsiooni ajutiselt välja lülitada.

P5-1507-icon start stop

Funktsiooni väljalülitamiseks kasutage keskekraani funktsioonide kuval olevat nuppu Start/stopp. Funktsiooni väljalülitamisel kustub nupus olev märgutuli.

Funktsioon on välja lülitatud kuni

 • see uuesti sisse lülitatakse
 • sõidurežiimiks valitakse Eco või Comfort
 • järgmise käivitamiseni

Kas sellest oli abi?