Istme ja rooli kliimajuhtseadmed

Istmesoojenduste sisselülitamine/väljalülitamine*

Uuendatud 7/23/2018

Istmeid saab soojendada, et juhil ja kaassõitjatel oleks külma ilma puhul mugavam.

Esiistme soojenduse sisselülitamine/väljalülitamine*

P5-1507–Climate–Seat and steering wheel regulation

Rooli- ja istmenupud kliimareal.

Vajutage keskekraani kliimareal vasak- või parempoolset rooli- ja istmenuppu, et avada istme ja rooli juhtnupud.

Kui autol ei ole ventilatsiooniga istmeid või soojendusega rooli, on soojendusega istmete sätted saadaval otse kliimareal.

Vajutage korduvalt soojendusega istmete nuppu, et vahetada nelja taseme vahel: Väljas, Kõrge, Keskmine ja Madal.

Tase muutub ja nupp näitab määratud taset.

Tagaistme soojenduse sisselülitamine/väljalülitamine*

Esiistmelt*

P5-1507–Climate–Seat regulation rear

Istmesoojenduse nupud keskekraani kliimavaate rühmas Tagakliima.

Avage keskekraanil kliimavaade ja valige vahekaart Tagakliima.

Vajutage korduvalt soojendusega istmete nuppu, et vahetada nelja taseme vahel: Väljas, Kõrge, Keskmine ja Madal.

Tase muutub ja nupp näitab määratud taset.

Tagaistmelt

Kahe tsooniga kliimasüsteem

P5-1507–Climate–Rear climate controls physical seat

Istmesoojenduse nupud tunnelkonsooli tagaosas.

Vajutage tunnelkonsooli tagaosas olevat istmesoojenduse vasak- või parempoolset füüsilist nuppu, et lülituda järgmise nelja taseme vahel: Väljas, Kõrge, Keskmine ja Madal.

Tase muutub ja nuppude märgutuled näitavad määratud taset.

Nelja tsooniga kliimasüsteem*

P5-1507–Climate–Rear climate controls seat

Istmesoojenduse näidik ja juhtnupud tunnelkonsooli tagaosas oleval kliimapaneelil

Vajutage tunnelkonsooli kliimapaneelil olevat istmesoojenduse vasak- või parempoolset nuppu, et lülituda järgmise nelja taseme vahel: Väljas, Kõrge, Keskmine ja Madal.

Tase muutub ning kliimapaneelil olev kuva näitab määratud taset.

Hoiatus

Istmesoojendust ei tohi kasutada inimesed, kellel on temperatuuri tõusu puuduliku tunnetuse tõttu raske tajuda või muid raskusi istmesoojenduse nuppude kasutamisel. Vastasel korral võivad neil tekkida tervist kahjustavad põletused.

Istmesoojenduse automaatse sisselülitumise aktiveerimine/desaktiveerimine

Saate valida, kas istmete automaatne soojendamine lülitub mootori käivitamisel sisse või välja. Kui automaatne sisselülitumine on aktiveeritud, lülitatakse soojendus sisse madala välistemperatuuri korral.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage Kliima.

Juhi- ja kaassõitjaistmete soojenduse automaatkäivituse sisse-/väljalülitamiseks ja taseme määramiseks valige jaotisest Juhi automaatse istmesoojenduse tase ja Kaassõitja automaatse istmesoojenduse tase valik Väljas,Madal,Keskmine või Kõrge.


Kas sellest oli abi?