Istme ja rooli kliimajuhtseadmed

Istmete ventilatsiooni sisselülitamine/väljalülitamine*

Uuendatud 7/23/2018

Istmeid saab ventileerida näiteks niiskuse eemaldamiseks rõivastest.

Ventilatsioonisüsteem koosneb istmetes ja seljatugedes olevatest ventilaatoritest, mis tõmbavad õhku läbi istmepolstri. Jahutusefekt tugevneb salongiõhu jahtumisel. Süsteemi saab aktiveerida, kui mootor töötab ja arvesse võetakse istmetemperatuuri, päikesekiirgust ja välistemperatuuri.

Esiistme ventilatsiooni sisselülitamine/väljalülitamine*

P5-1507–Climate–Seat and steering wheel regulation

Rooli- ja istmenupud kliimareal.

Vajutage keskekraani kliimareal vasak- või parempoolset rooli- ja istmenuppu, et avada istme ja rooli juhtnupud.

Kui autol ei ole soojendusega istmeid või soojendusega rooli, on ventilatsiooniga istmete nupp saadaval otse kliimareal.

Vajutage korduvalt ventilatsiooniga istmete nuppu, et vahetada nelja taseme vahel: Väljas, Kõrge, Keskmine ja Madal.

Tase muutub ja nupp näitab määratud taset.

Märkus

Tuuletõmbuse suhtes tundlikud inimesed peaksid olema istmeventilatsiooni kasutamisel ettevaatlikud. Taset Madal soovitatakse pikaajaliseks kasutuseks.

Oluline

Istmeventilatsiooni ei saa käivitada, kui salongi temperatuur on liiga madal. Muidu hakkab istmel istuval inimesel liiga külm.


Kas sellest oli abi?