Istme ja rooli kliimajuhtseadmed

Roolisoojenduse sisselülitamine/väljalülitamine*

Uuendatud 7/23/2018

Rooli saab soojendada, et juhil oleks külma ilma puhul mugavam sõita.

Roolisoojenduse sisselülitamine/väljalülitamine

P5-1507–Climate–Seat and steering wheel regulation

Rooli- ja istmenupud kliimareal.

Vajutage keskekraani kliimareal juhipoolset rooli- ja istmenuppu, et avada istme ja rooli juhtnupud.

Kui autol ei ole soojenduse või ventilatsiooniga istmeid, on soojendusega rooli nupp saadaval otse kliimareal.

Vajutage korduvalt roolisoojenduse nuppu, et vahetada nelja taseme vahel: Väljas, Kõrge, Keskmine ja Madal.

Tase muutub ja nupp näitab määratud taset.

Roolisoojenduse automaatse sisselülitumise aktiveerimine/desaktiveerimine

Saate valida, kas rooli automaatne soojendamine lülitub mootori käivitamisel sisse või välja. Kui automaatne sisselülitumine on aktiveeritud, lülitatakse soojendus sisse madala välistemperatuuri korral.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage Kliima.

Roolisoojenduse automaatkäivituse sisse-/väljalülitamiseks ja taseme määramiseks valige jaotises Automaatse roolisoojenduse taseVäljas,Madal,Keskmine või Kõrge.


Kas sellest oli abi?