Kütteseade

Lisasoojendus*

Uuendatud 7/23/2018

Lisasoojendi aitab salongis ja mootoris sõidu ajal õige temperatuuri saavutada.

Lisasoojendi on auto kütteseadme üks kahest alamfunktsioonist. Soojendi asub parempoolse esiratta koopas.

Märkus

Kui kütteseade on aktiveeritud, võib parempoolse esiratta koopast suitsu eralduda ja kosta madalat undamist. Auto tagaosast võib kosta kütusepumba tiksumist. See on täiesti normaalne.

Lisakütteseade käivitub ja seda juhitakse automaatselt, kui autoga sõitmisel on vaja autot soojendada.

Seade lülitub automaatselt välja, kui auto välja lülitatakse.

Märkus

Kui peate kütteseadet kasutama, siis veenduge, et auto tavakütusepaagis oleks piisavalt kütust.

Kui peate kütteseadet kasutama, siis veenduge, et käivitusaku oleks piisavalt laetud.

Lisasoojendi automaatse sisselülitumise aktiveerimine/desaktiveerimine

Lisasoojendi automaatset käivitumist saab sisse ja välja lülitada.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage Kliima.

Täiendava soojenduse automaatse käivitamise aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Lisasoojendi.

Märkus

Volvo soovitab, et lühikeste vahemaade läbimisel oleks lisakütteseadme automaatne käivitamine välja lülitatud.


Kas sellest oli abi?