Õhujaotus

Kliimaseadme sisselülitamine/väljalülitamine

Uuendatud 7/23/2018

Õhukonditsioneer jahutab ja kuivatab sisenevat õhku vastavalt vajadusele.

Õhukonditsioneeri sisse-/väljalülitamine

P5-1507–Climate–Button AC

Õhukonditsioneeri nupp kliimakuval.

Avage kliimavaade keskekraanil.

Vajutage KLS.

Õhukonditsioneer lülitatakse sisse/välja ning nupp süttib/kustub.

Kui õhukonditsioneer on aktiveeritud, kontrollib kliimaseade selle käivitamist ja väljalülitamist automaatselt.

Märkus

Õhukonditsioneeri optimaalse töö tagamiseks sulgege kõik külgaknad.

Märkus

Kliimaseadet ei saa aktiveerida, kui ventilatsiooni juhtseade on asendis Off.


Kas sellest oli abi?