Salongi kliimajuhtseadmed

Ventilaatori kiiruse reguleerimine

Uuendatud 7/23/2018

Ventilaatorile saab määrata viis automaatset taset ning seaded Off ja Max. Neljavööndilise kliima* korral saab esi- ja tagaistme jaoks määrata eri kiiruse.

Ventilaatori kiiruse reguleerimine esiistme jaoks

Kahevööndilise kliima puhul ka tagaiste.

P5-1507–Climate–Buttons fan

Kliimakuval olevad ventilaatori juhtnupud.

Avage kliimavaade keskekraanil.

Valige soovitud tase: Off, 1-5 või Max.

Valitakse ventilaatori kiirus ja valitud taseme nupud süttivad.

Oluline

Kui ventilaator on täielikult välja lülitatud, siis kliimaseade ei tööta ja aknad võivad seest uduseks muutuda.

Ventilaatori kiiruse reguleerimine tagaistme jaoks*

Esiistmelt

P5-1507–Climate–Buttons fan rear

Ventilaatori juhtnupud kliimakuva sakil Tagakliima.

Avage keskekraanil kliimavaade ja valige vahekaart Tagakliima.

Valige soovitud tase: 1-5.

Tagaistme ventilaatori taseme väljalülitamiseks valige Teise rea kliima.

Valitakse ventilaatori kiirus ja valitud taseme nupud süttivad.

Tagaistmelt

P5-1507–Climate–Rear climate controls fan

Tunnelkonsooli tagaosa kliimapaneelil olevad ventilaatori juhtnupud.

Vajutage tunnelkonsooli kliimapaneelil soovitud ventilaatori kiirust Off või 1-5.

Valitakse ventilaatori kiirus ja valitud taseme nupud süttivad.

Märkus

Tagaistme jaoks ei saa ventilaatoritaset määrata, kui esiistme ventilaatoritasemeks on määratud Off.

Märkus

Kliimasüsteem reguleerib õhuvoolu valitud ventilaatoritaseme ulatuses vastavalt vajadusele automaatselt. See tähendab, et ventilaatori kiirust võib muuta ka siis, kui ventilaatoritase jääb samaks.


Kas sellest oli abi?