Seisukliima

Seisukliima*

Uuendatud 7/23/2018

Pargitud auto salongi kliimat saab muuta ja säilitada.

P5-1646–Climate–Parking climate screen

Eelsoojendust ja kliima mugavusfunktsiooni saab juhtida keskekraani kliimavaate vahekaardilt Parkimiskliima .

Eelsoojendus

Auto eelsoojendus enne sõitu vähendab kulumist ja energiatarvet sõidu ajal.

Eelsoojenduse saab käivitada otse või taimeri abil.

See funktsioon kasutab mitmesuguseid süsteeme.

  • Seisukütteseade* soojendab külma ilma puhul nii salongi kui ka mootorit.
  • Kuuma ilma puhul jahutab ventilatsioon salongi praeguse välistemperatuurini.

Märkus

Salongi eelsoojenduse puhul saavutab auto mugava temperatuuri ja mitte kliimaseadmesüsteemis seatud temperatuuri.

Seisukliima

Pargitud auto salongikliimat saab säilitada, nt kui mootor tuleb seisata, aga juht või kaassõitja(d) jäävad autosse ja soovivad temperatuuri säilitada.

Kliimasäilitus on võimalik vaid otse sisselülitamisega.

See funktsioon kasutab mitmesuguseid süsteeme.

  • Külma ilma puhul soojendab mootori soojusjääk salongi mugava temperatuurini.
  • Kuuma ilma puhul jahutab ventilatsioon salongi praeguse välistemperatuurini.

Märkus

Jääksoojuse ebavajaliku kasutamise vältimiseks lülitub kliimaseadme mugavusseade auto lukustamisel välja. Funktsiooni eesmärgiks on säilitada mugav kliima, kui juht või kaassõitjad jäävad autosse.


Kas sellest oli abi?