Tutvuge oma juhendiga

S90
2017

Lukustamine/lukust avamine

10 Tulemused

Auto lukustamise / lukust avamise tähistamine

Kui auto lukustatakse või tehakse lukust lahti kaugjuhtimispuldi abil, kinnitab suunatulede vilkumine, et lukustamine/lukust lahtitegemine viidi õigesti läbi.

Roolilukk

Roolilukk on mõeldud juhtimise tõkestamiseks näiteks sõiduki varguse korral. Rooliluku lukustumisel või avanemisel kostab mehaaniline heli.

Lapselukud

Lapselukud takistavad lastel tagauste avamist sõidukist seestpoolt. Kasutada saate elektrilist* ja manuaalset lukku.

Privaatlukustuse kasutamine

Pakiruumi kaane saab lukustada (nn privaatsuskaitselukk) näiteks enne auto hooldusesse viimist, hotelli juurde jätmist vms. See funktsioon lukustab tagaistme püstisesse asendisse, takistades selle langetamist.

Pakiruumi kaane lukustamine/lukust avamine

Olenevalt auto varustuses olevatest seadmetest saab pakiruumi kaane lukustada/lukust avada ja avada erineval moel.

video

Pakiruumi kaane avamine/sulgemine jalaliigutusega*

Pakiruumi kaane avamise/sulgemise lihtsustamiseks, kui asjad on käes, võite liigutada jalga tagastange alumise osa suunas.

Lukustamine / lukust avamine väljastpoolt

Autot saab väljastpoolt lukustada/lukust avada kaugjuhtpuldi nuppudega või ukse või pakiruumi kaane käepidemetega, kui autole on lisatud võtmeta lukustamise/lukust avamise funktsioon Passive Entry*. Pakiruumi kaant saab kasutada ka elektriliselt* ja/või jalaliigutusega*.

Sundlukustus*

Sundlukustus täiendab, et kõik uksekäepidemed blokeeritakse mehaaniliselt ning uksi ei saa seestpoolt avada.

Lukustamine / lukust avamine seestpoolt

Uksed ja pakiruumi kaane saab esiuste kesklukustusnuppudega lukustada ja lukust avada. Tagauste lukustusnupud* lukustavad vaid vastava tagaukse.

Pakiruumi elektriline kaas*

Pakiruumi kaane saab avada/sulgeda elektriliselt.