Lukustamine/lukust avamine

Auto lukustamise / lukust avamise tähistamine

Uuendatud 7/23/2018

Kui auto lukustatakse või tehakse lukust lahti kaugjuhtimispuldi abil, kinnitab suunatulede vilkumine, et lukustamine/lukust lahtitegemine viidi õigesti läbi.

Lukustamise/lukust avamise saab eraldi kohandada, vt jaotist Kuidas auto lukustamise ja lukust avamise kinnitab.

Väline märguanne

Lukustamine

  • Lukustamisest annavad märku vilkuvad suunatuled ning sisseklapitud küljepeeglid

    Ainult elektriliste kokkuklapitavate külgpeeglitega autode kohta.

    .

Lukust lahtitegemine

  • Avamisest annavad märku vilkuvad suunatuled ning väljalapitud küljepeeglid

    Ainult elektriliste kokkuklapitavate külgpeeglitega autode kohta.

    .

Auto lukusoleku kinnitamiseks peavad kõik uksed, kapott ja pakiruumi kaas suletud olema.

Kui lukustamisel on ainult juhiuks suletudEi kehti võtmeta lukustamise/lukust avamise funktsiooniga (Passive Entry*) autode puhul., antakse lukustamise kinnitus alles siis, kui kõik ülejäänud uksed, kapott ja pakiruumi kaas on suletud.

Lukustuse ja signalisatsiooni märgutuli

16w17 - SPA - S/V90 - Security LED (Larmindikator)

Näidikupaneeli lukustus-/alarminäidik näitab signalisatsioonisüsteemi olekut.

Pikk vilkumine märgib auto lukustamist. Kui auto on lukus, siis seda näidatakse lühikeste vilkumistega.

Lukustusnuppudega näitamine

Esiuksed

16w17 - P5 - Central locking front door

Märgutuledega lukustusnupud esiuksel.

Emma-kumma esiukse lukustusnupu põlev märgutuli näitab, et kõik uksed on lukus. Kui mõni uks avatakse, kustuvad mõlema ukse märgutuled.

Kõigil ustel*

16w17 - P5 - Central locking rear door

Märgutuledega lukustusnupud tagaustel.

Emma-kumma ukse lukustusnupu põlev märgutuli näitab, et kõik uksed on lukus. Kui ükski uks lukust avatakse, kustub selle märgutuli, kõik ülejäänud märgutuled põlevad edasi.

Valige, kuidas auto lukustamise ja lukust avamise kinnitab

Lukustamise/avamise märguannete seaded saab määrata auto keskekraanil.

Puudutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarLukustamineLukustamise/avamise tagasiside/>

Valige helilise ja visuaalse kinnitamise sätted.

Rohkem teavet lukustamise/lukust avamise märguannete kohta leiate peatükkidest"Lähenemisvalgustus" ning "Uksepeeglite seadistamine".


Kas sellest oli abi?