Lukustamine/lukust avamine

Lapselukud

Uuendatud 7/23/2018

Lapselukud takistavad lastel tagauste avamist sõidukist seestpoolt. Kasutada saate elektrilist* ja manuaalset lukku.

Elektriline aktiveerimine/deaktiveerimine*

Elektrilise lapseluku saab aktiveerida/deaktiveerida kõigis süüteasendites, v.a 0. Süsteemi saab aktiveerida/deaktiveerida kuni kahe minuti jooksul pärast mootori välja lülitamist eeldusel, et ühtki ust ei avata. Lisateavet leiate jaotisest "Süüte asend".

P5-1507 Door switch electric child lock

Nupp süsteemi elektriliseks aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.

Käivitage mootor või valige 0-st erinev süüteasend.

Vajutage nupule juhipoolse ukse juhtpaneelil.

Juhiekraanile ilmub teade Tagumine lapselukkAktiveeritud ning nupu märgutuli süttib, kui lukud on aktiivsed.

Kui elektriline lapselukk on aktiivne:

  • tagumisi aknaid saab avada ainult juhiukse juhtpaneeli nuppudega
  • ust ei ole võimalik seestpoolt avada.

Lukkude deaktiveerimiseks toimige järgmiselt.

Vajutage nupule juhipoolse ukse juhtpaneelil.

Juhiekraanile ilmub teade Tagumine lapselukkDeaktiveeritud ning nupu märgutuli kustub, kui lukud on deaktiveeritud.

Mootori väljalülitamine ei tühista valitud sätet - kui lapselukud on mootori seiskamisel aktiveeritud, püsib funktsioon aktiivsena ka pärast mootori järgnevat käivitamist.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-15w19 - Childlock ON

Tagumine lapselukk Aktiveeritud

Lapselukud on sisselülitatud.

P5-15w19 - Childlock OFF

Tagumine lapselukk Deaktiveeritud

Lapselukud on väljalülitatud.

Manuaalne aktiveerimine/deaktiveerimine

P5-1507 Door with manual child lock with key blade

Lapselukkude korral. Mitte segamini ajada uste käsilukkudega.

Nupu keeramiseks kasutage kaugjuhtimispuldi eemaldatavat võtit. Lisateavet leiate jaotisest "Eemaldatav võti".

Uks blokeeritakse seestpoolt avamise vastu.
Ukse saab avada nii väljast- kui seestpoolt.

Märkus

  • Uksel olev nupp lukustab ainult selle ukse, mitte mõlemat tagaust.
  • Elektrilise lapselukuga autodel ei ole manuaalset lapselukku.

Kas sellest oli abi?