Lukustamine/lukust avamine

Lukustamine / lukust avamine seestpoolt

Uuendatud 7/23/2018

Uksed ja pakiruumi kaane saab esiuste kesklukustusnuppudega lukustada ja lukust avada. Tagauste lukustusnupud* lukustavad vaid vastava tagaukse.

Kesklukustus

16w17 - P5 - Central locking front door

Esiukse lukustamise/lukust avamise nupp koos märgutulega.

Lukustamiseks vajutage nuppu , lukust avamiseks vajutage nuppu .

Lukust lahtitegemine

Kõigi uste ja pakiruumi kaane lukust avamiseks vajutage nuppu .

Kui hoiate nuppu all, avanevad kõik küljeaknad korraga – nimetatakse ka üldiseks avamisfunktsiooniksSeda kasutatakse nt kuuma ilma korral salongi kiireks õhutamiseks..

Lukust avamise lisameetod

16w17 - S/V90 Central locking driver doorhandle

Käepide esiukse alternatiivseks lukust avamiseks.

Tõmmake ühe esiukse avamispidemest ja laske see lahti.

Kui kaugjuhtimispuldi funktsiooni Kaugavamine jaoks valitakse suvand Ava kõik uksed, avatakse lukust kõik uksed. Kui valitakse Ainult juhiuks, tehakse lukust lahti ja avatakse vaid konkreetne esiuks.

Funktsiooni Kaugavamine lisateavet vt jaotisest "Lukustamine/lukust avamine väljastpoolt".

Lukustamine

Vajutage nuppu – mõlemad esiuksed peavad olema suletud.

Kõik uksed ja pakiruumi kaas lukustatakse.

Kui hoiate nuppu alla, sulguvad kõik küljeaknad ja panoraamkatus* korraga.

Lukustusnupp* tagauksed

16w17 - P5 - Central locking rear door

Tagaukse lukustamisnupp koos märgutulega.

Tagauste lukustusnupud lukustavad ainult vastava ukse.

Tagaukse lukust avamine

Tõmmake ukselinki – tagaukse lukk ja uks avanevad.

Automaatlukustuse sätted

Uksi ja pakiruumi kaant saab auto liikumahakkamisel automaatselt lukustada.

Puudutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarLukustamine.

Valige Automaatne uste lukustamine.


Kas sellest oli abi?