Lukustamine/lukust avamine

Pakiruumi elektriline kaas*

Uuendatud 7/23/2018

Pakiruumi kaane saab avada/sulgeda elektriliselt.

Täiustatud varustuse korral saab avada ja sulgeda ka jalaliigutusega – lisateavet vt jaotisest "Pakiruumi elektrilise kaane avamine ja sulgemine jalaliigutusega".

Avamine

Pakiruumi kaane saab avada käepidemest, jalaliigutusega*, näidikupaneeli nupust või kaugjuhtimispuldiga.

P5-1507 Unlock/open tailgate with button from inside (without fuel filler cap-button)

Näidikupaneelil olev avamis-/sulgemisnupp

Pakiruumi kaane avamiseks valige üks järgmistest valikutest.

  • Vajutage õrnalt pakiruumi kaane käepidemele.
  • Hoidke näidikupaneelil nuppu all. Hoidke seda all seni, kuni tagaluuk hakkab avanema.
  • Hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu all. Hoidke seda all seni, kuni tagaluuk hakkab avanema.

Sulgemine

Pakiruumi kaane saab sulgeda näidikupaneeli nupust, jalaliigutusega*, kaugjuhtimispuldiga või pakiruumi kaane alumisel serval olevast nupustVõtmeta lukustamise/sisenemise süsteemiga autodel (passiivne sisenemine*) on üks nupp sulgemiseks ja üks nupp sulgemiseks ja lukustamiseks. .

Pakiruumi kaane sulgemiseks valige üks järgmistest valikutest.

Hoidke näidikupaneelil all nuppu või kaugjuhtimispuldi nuppu .

Pakiruumi kaas sulgub automaatselt ja kostab helisignaal – pakiruumi kaant ei lukustata.

16w17 - S90 - POT

Sulgemise ja lukustamise nupp pakiruumi kaane allservas.

Vajutage sulgemiseks pakiruumi kaane alumisel küljel olevat nuppuVõtmeta lukustamise/sisenemise süsteemiga autodel (passiivne sisenemine*) on üks nupp sulgemiseks ja üks nupp sulgemiseks ja lukustamiseks. .

Pakiruumi kaas sulgub automaatselt – pakiruumi kaant ei lukustata.

Märkus

Nupp on aktiivne 24 tundi pärast luugi avamist. Pärast seda tuleb luuk käsitsi sulgeda.

Sulgemine ja lukustamine

Pakiruumi kaane sulgemiseks ning selle ja kõigi uste korraga lukustamiseks (kõik uksed peavad olema suletud) vajutage pakiruumi kaane allservas olevat nuppuVõtmeta lukustamise/sisenemise süsteemiga autodel (passiivne sisenemine*) on üks nupp sulgemiseks ja üks nupp sulgemiseks ja lukustamiseks. .

Pakiruumi kaas sulgub automaatselt – pakiruum ja uksed lukustatakse ning signalisatsioon* lülitub sisse.

Märkus

Kui kaugjuhtpult ei asu pakiruumi kaanele piisavalt lähedal, siis lukustamist/luku avamist ei toimu. Lisateavet vt jaotisest "Kaugjuhtpuldi tööulatus".

Märkus

Võtmevaba* lukustuse/sulgemise korral kostab kolm signaali, kui pult ei asu pakiruumi kaanele piisavalt lähedal. Lisateavet leiate jaotistest "Kaugjuhtpuldi kaugus" ja "Lukud ja kaugjuhtpuldid".

Märkus

Nupp on aktiivne 24 tundi pärast luugi avamist. Pärast seda tuleb luuk käsitsi sulgeda.

Oluline

Pakiruumi kaane käsitsi kasutamisel avage ja sulgege see aeglaselt. Takistuse ilmnemisel ärge püüdke seda jõuga avada või sulgeda. Vastasel juhul võite tagaluuki kahjustada ja see ei pruugi enam korralikult toimida.

Sulgemise tühistamine

Sulgemise saab tühistada viiel erineval moel.

  • Vajutage näidikupaneelil nuppu.
  • Vajuta kaugjuhtimispult-võtme nuppu.
  • Vajutage pakiruumi kaane allservas sulgemisnuppuVõtmeta lukustamise/sisenemise süsteemiga autodel (passiivne sisenemine*) on üks nupp sulgemiseks ja üks nupp sulgemiseks ja lukustamiseks. .
  • Vajuta välise käepideme all olevat kummist surveplaati.
  • Jalaliigutuse abil* (rohkem teavet leiate peatükist "Pakiruumi elektrilise kaane avamine ja sulgemine jalaliigutusega").

Pakiruumi kaane liikumine peatub ja see naaseb täiesti avatud asendisse. Seejärel saab pakiruumi kaant käsitsi liigutada.

Muljumiskaitse

Kui miski takistab pakiruumi kaanel piisavalt tugevalt sulgumist, aktiveerub muljumiskaitse.

  • Sulgemisel liikumine peatub ja pakiruumi kaas naaseb täiesti avatud asendisse ning kostab pikk helisignaal.

Hoiatus

Jälgige, et sulgemisel ei tekiks vigastamise ohtu. Enne pakiruumi kaane sulgemist kontrollige, et keegi ei viibiks pakiruumi kaane lähedal ega saaks vigastada.

Pakiruumi kaane liikumist tuleb kogu aeg jälgida.


Kas sellest oli abi?