Lukustamine/lukust avamine

Pakiruumi kaane lukustamine/lukust avamine

Uuendatud 7/23/2018

Olenevalt auto varustuses olevatest seadmetest saab pakiruumi kaane lukustada/lukust avada ja avada erineval moel.

Pakiruumi kaane avamine lukust kaugjuhtimispuldiga

16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button

Pakiruumi kaane häire saab välja lülitada ja pakiruumi kaane avada kaugjuhtimispuldi nupuga .

Pakiruumi kaane lukust avamiseks on kaks viisi

Vajutage kaugjuhtimispult-võtme nuppu .

Näidikupaneelil olev lukustuse ja alarmi märgutuli kustub, mis tähendab, et kogu auto pole enam valve all.

Alarmitase, liikumisandurid ja pakiruumi avamise andurid ühendatakse lahti.

Pakiruumi kaas on lukust lahti, kuid jääb suletuks. Uksed on endiselt lukus ja nende alarmifunktsioon on aktiveeritud.

Pakiruumi kaane avamiseks vajutage pakiruumi kaane käepideme all olevat kummist puuteplaati ja avage pakiruumi kaas.

Kui pakiruumi kaant ei avata kahe minuti jooksul, lukustub see ning alarm aktiveerub uuesti.

Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu ligikaudu 1,5 sekundit all.

Pakiruumi kaas vabaneb lukust ning avaneb, kuid uksed on endiselt lukus ja nende alarmfunktsioon on aktiveeritud.

Pakiruumi kaane lukust avamine võtmeta*

16w17 - SPA - S90 - Tailgate pointing out handle

Vajutustundliku pinnaga kummiplaat.

Tagaluugil on elektriline lukk. Piisab sellest, kui kaugjuhtimispult on taskus või kotis.

Pakiruumi kaane avamiseks vajutage kergelt pakiruumi kaane käepideme all olevale kummikattega surveplaadile.

Lukk vabastatakse.

Märkus

Kui kaugjuhtpult ei asu pakiruumi kaanele piisavalt lähedal, siis lukustamist/luku avamist ei toimu. Lisateavet vt jaotisest "Kaugjuhtpuldi tööulatus".

Tõstke välimist käepidet pakiruumi avamiseks.

Oluline

  • Pakiruumi luku avamiseks tuleb rakendada minimaalset jõudu - vajuta lihtsalt kergelt kummiga kaetud paneelile.
  • Ära suru kummiga kaetud paneelile pakiruumi avamisel – kasuta tõstmiseks käepidet. Liiga suure jõu rakendamine võib paneeli all olevat elektrikontakte vigastada.

Hoiatus

Ärge sõitke avatud pakiruumi kaanega! Pakiruumi kaudu võib autosse tungida mürgiseid heitgaase.

Pakiruumi lukust avamine seestpoolt

P5-1507 Unlock/open tailgate with button from inside (without fuel filler cap-button)

Pakiruumi luugi lukust avamine:

Vajutage korraks näidikuploki nuppu .

Tagaluuki on võimalik lukust vabastada ning avada haarates kummiga kaetud surveplaadist.

Hoidke näidikuploki nuppu all.

Tagaluuk avaneb.

Kaugjuhtimispuldi abil lukustamine

Vajutage kaugjuhtimispult-võtme nuppu .

Lukustuse ja alarmi näidik näidikupaneelil hakkab vilkuma - auto on lukustatud ja signalisatsioon* on sisse lülitatud.


Kas sellest oli abi?