Häältuvastus

Hääljuhtimine

Uuendatud 7/23/2018

Hääljuhtimissüsteemi abil saab juht teatud meediumimängija, Bluetooth-ühendusega telefoni, kliimasüsteemi ja Volvo navigatsioonisüsteemi* funktsioone häälega juhtida.

Häälkäskude abil on süsteemi mugav ja lihtne kasutada, juhi häirimine väheneb ja juht saab keskenduda auto juhtimisele, teele ja liiklusele.

Hoiatus

Juht vastutab igas olukorras sõiduki ohutu juhtimise ja kõigi liikluses kehtivate reeglite järgimise eest.

P5–1507–Speech-overview

Hääljuhtimissüsteemi mikrofon

Hääljuhtimine toimub dialoogivormis, milles kasutaja ütleb süsteemile käsu ja süsteem vastab häälega. Hääljuhtimissüsteem kasutab Bluetooth -vabakäesüsteemiga sama mikrofoni ning hääljuhtimissüsteemi vastused edastatakse auto kõlarite kaudu. Mõnel juhul kuvatakse juhiekraanil ka tekstsõnum. Funktsioone juhitakse rooli parempoolse klahvistikuga. Seadistused tehakse keskekraanil.

Süsteemi uuendamine

Hääljuhtimissüsteemi täiustatakse pidevalt. Hankige uuendused optimaalseks talitluseks, vt veebilehte support.volvocars.com.


Kas sellest oli abi?