Tutvuge oma juhendiga

S90
2017

Juhi ekraan

12 Tulemused

Juhi ekraan

Juhiekraanil kuvatakse teavet auto ja sõitmise kohta.

Juhi ekraanil olev rakenduste menüü

Juhiekraanil olevast rakenduste menüüst pääseb kiiresti juurde teatud rakenduste enim kasutatavatele funktsioonidele.

Kell

Kellaaega kuvatakse nii juhiekraanil kui ka keskekraanil.

Välistemperatuurimõõdik

Välistemperatuuri näidik kuvatakse juhiekraanil.

Juhi ekraanil oleva rakenduste menüü kasutamine

Juhiekraani rakendusemenüüd kasutatakse rooli parempoolse klahvistikuga.

Juhiekraanil ja keskekraanil salvestatud sõnumite haldamine

Olenemata sellest, kas sõnum salvestati juhiekraanil või keskekraanil, hallatakse neid keskekraanil.

Juhiekraani seadistused

Juhi ekraani seadistused saab määrata juhi ekraani rakendusmenüüs ja keskekraani menüüs Seaded.

Juhi ekraanil olevad märguandesümbolid

Märguande sümbolid hoiatavad sõiduki juhti funktsiooni rakendumisest, süsteemi töölelülitumisest või vea ja tõrke korral süsteemi/funktsiooni toimes.

Juhiekraanil ja keskekraanil olevad teated

Juhi- ja keskekraanil kuvatavad teated aitavad juhti erinevates olukordades.

Juhi ekraanil olevad hoiatussümbolid

Hoiatussümbolid hoiatavad sõiduki juhti mõne tähtsa funktsiooni aktiveerimisest või tõsiseloomulisest veast või rikkest.

Juhiekraani litsentsiga nõustumine

Litsents on leping, mis annab õiguse teatud toimingute tegemiseks või kasutada kellelegi teisele antud luba vastavuses lepingus toodud nõuete ja tingimustega. Järgnev tekst on Volvo leping tootja/arendajaga.

Juhiekraanil ja keskekraanil olevate teadete haldamine

Juhi- ja keskekraanil olevate teadete haldamine toimub rooli parempoolse klahvistiku ja keskekraani kuvadega.