Näidikud ja reguleerimisnupud

Esiklaasinäidik*

Uuendatud 7/23/2018

Esiklaasinäidik täiendab auto juhiekraani ja kuvab teabe esiklaasile. Projitseeritud kujutist näeb ainult juhi kohalt.

P5-15w19 - HUD telephone call

Saabuvad telefonikõned.

Esiklaasinäidik kuvab juhi vaateväljas kiiruse, püsikiirushoidja, navigeerimise ja muu olulisega seotud hoiatusi ja teavet. Esiklaasinäidik edastab ka teetähiste ja sissetulevate telefonikõnede teavet.

Oluline

Kuvaseade, kust teavet projitseeritakse, asub armatuurlaual. Kuvaseadme katteklaasi kahjustuse vältimiseks ärge hoidke katteklaasil ühtki eset ning veenduge, et ükski ese ei kukuks klaasi peale.

P5 1507 HUD information

Esiklaasinäidiku teabe näited.

Kiirus
Kiirusehoidik
Navigeerimine
Teetähised

Esiklaasil võidakse ajutiselt kuvada hulk erinevaid sümboleid, nt järgmiseid:

P5-1507 Symbol General red

Hoiatussümboli olemasolul lugege juhiekraanil toodud hoiatusteadet.

P5-1507 Symbol General yellow

Teabesümboli olemasolul lugege juhiekraanil toodud teadet.

Märkus

Juht ei näe esiklaasinäidiku teavet hästi järgmistel juhtudel:

  • päikseprillide kandmine
  • juhiasend – juht ei istu istme keskel
  • kuvaseadmel olevad objektid varjavad klaasi
  • ebasoodsad valgustingimused.

Märkus

Kui kasutate esiklaasinäidikut, võivad teatud visuaalefektid tekitada peavalu ja stressi.

City Safety esiklaasinäidikul

Märkus

Kui funktsioon City Safety* on aktiveeritud, kuvatakse esiklaasinäidikul teabe asemel funktsiooni City Safety graafika. See graafika ilmub isegi siis, kui esiklaasinäidik on välja lülitatud.

P5-1507 HUD collision warning

Funktsiooni City Safety graafika vilgub juhi tähelepanu püüdmiseks.

Esiklaasinäidiku sisse- ja väljalülitamine

Seda rakendust on võimalik keskekraanilt kahel viisil aktiveerida/keelata:

Funktsioonide kuva kaudu

P5-1507 Icon_car_functions_HUD_on_off

Vajutage nuppu Sõiduabi näidik.

Sätete kaudu

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage My CarKuvad.

Valige/tühistage Sõiduabi näidik.

Valiku saab salvestada isikliku sättena juhiprofiili.

Märkus

Esiklaasinäidikut saab aktiveerida/inaktiveerida ja reguleerida ainult siis, kui see kuvab projitseeritud kujutise. Auto mootor peab töötama.

Esiklaasi näidiku seadistused

Valige suvand ja kohandage näidud esiklaasile kuvamiseks.

Kuvamisvalikute määramine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarKuvadÜlemise kuva valikud.

Valige, millised funktsioonid seal kuvatakse:

  • Kuva navig. sõiduabi näidikul
  • Road Sign Information sõiduabi näidikul
  • Kuva juhiabi sõiduabi näidikul
  • Kuva telefon sõiduabi näidikul.

Seadistuse saab salvestada isikliku sättena juhiprofiili.

Heleduse ja vertikaalasendi muutmine

P5-1507 Icon_car_functions_HUD_setup

Vajutage keskekraani funktsioonikuval nuppu Sõiduabi näid. reguleerimised.

Juhi vaateväljas kuvatava pildi heleduse ja vertikaalasendi muutmiseks kasutage rooli parempoolset klahvistikku.

P5 Right steering wheel buttons, HUD
Heleduse vähendamine
Heleduse suurendamine
Asendi tõstmine
Asendi langetamine
Kinnitus

Graafika heledust muudetakse automaatselt vastavalt taustvalgusele. Heledust mõjutavad ka auto teiste ekraanide heleduse reguleerimine.

Mällu saab talletada elektrilise esiistme vertikaalse asendi*.

Kalibreerige horisontaalset asendit

Esiklaasi näidiku horisontaalne asend võib vajada kalibreerimist pärast tuuleklaasi või näidiku asendamist. Kalibreerimine tähendab, et kuvatavat pilti pööratakse päri- või vastupäeva.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Valige My CarKuvadSõiduabi näidiku kalibreerimine.

Kalibreerige pildi horisontaalset asendit rooli parempoolse klahvistikuga.

P5 Right steering wheel buttons_left_right, HUD
Pööra vastupäeva
Pööra päripäeva
Kinnitus

Puhastamine

Puhastage katteklaasi ettevaatlikult puhta ja kuiva mikrokiudlapiga. Vajadusel niisutage kergelt mikrokiudlappi.

Ärge kasutage kunagi tugevat plekieemaldit. Volvo edasimüüjalt saad spetsiaalse puhastusvahendi, mida võib raskema mustuse eemaldamiseks kasutada.

Tuuleklaasi vahetus

Esiklaasinäidikuga autodel on spetsiaalne esiklaas, mis vastab projetseeritava teabe kuvamise nõuetele.

Esiklaasi vahetamiseks võtke ühendust volitatud töökojagaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.. Esiklaasinäidiku graafika õigeks kuvamiseks tuleb paigaldada õiget tüüpi esiklaas.


Kas sellest oli abi?