Seaded ja juhi profiilid

Rakenduste seadistuste muutmine

Uuendatud 7/23/2018

Kõik auto rakendused on rakenduste vaates välja toodud. Auto funktsioonidega seotud rakenduste seadeid on võimalik muuta keskekraani ülemises vaates.

Sisefunktsioonide rakendused – põhirakendused

Algselt autosse installitud rakendused, ntFM-raadio ja USB, on osa rakendusest Sensus ning kuuluvad auto põhirakenduste hulka. Nende rakenduste seadeid saab muuta otse keskekraani ülavaates.

Põhirakenduse sätete muutmiseks tehke järgmist.

Puudutage rakendust, nt FM-raadio.

Lohistage ülakuva alla.

Vajutage FM-raadio seadistused.

Muutke sätteid soovitud viisil ja kinnitage valikud.

Vajutage kas füüsilist avalehe nuppu või virtuaalset sulgemise nuppu.

Enamikul auto põhirakendustel on see kontekstipõhine seadistusvalik, kuid mitte kõigil. Lisateavet seadete muutmise kohta leiate jaotisest "Seadistuskuva kategooriad".

Kolmandate isikute rakendused

Kolmandate isikute rakendused pole auto ostmise hetkel installitud, kuid neid saate ise alla laadida, nt Volvo ID. Siin tehtavad seadistused toimuvad alati rakenduse sees, mitte ülavaates.


Kas sellest oli abi?