Tutvuge oma juhendiga

S90
2017

Sümbolid ja teated

15 Tulemused

Aktiivse parkimisabi teated*

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust Park Assist Pilot – PAP puudutavad teated.

Sõidurajaabifunktsiooni sümbolid ja teated

Juhiekraanil võidakse kuvada sõidurea hoidmise süsteemi sümboleid ja teateid.

Juhiekraanil ja keskekraanil salvestatud sõnumite haldamine

Olenemata sellest, kas sõnum salvestati juhiekraanil või keskekraanil, hallatakse neid keskekraanil.

Kohanduva kiirusehoidiku* sümbolid ja sõnumid

Juhiekraanil ja/või ülanäidikul* saab kuvada funktsiooniga (Adaptive Cruise ControlACC) seotud eri sümboleid ja teateid.

Väljasõidu takistamise sümbolid ja teated

Juhiekraanil võidakse kuvada väljasõitu takistava süsteemi Run-off Mitigation sümboleid ja teateid.

Seisukliima sümbolid ja teated*

Juhiekraanil võidakse kuvada seisukliimaseadet puudutavaid sümboleid ja teateid.

Keskekraani olekuriba tähised

Ülevaade keskekraani olekuribal kuvatavatest tähistest.

Juhi ekraanil olevad märguandesümbolid

Märguande sümbolid hoiatavad sõiduki juhti funktsiooni rakendumisest, süsteemi töölelülitumisest või vea ja tõrke korral süsteemi/funktsiooni toimes.

Rakenduste Blind Spot Information* ja Cross Traffic Alert* teated

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendusi Blind Spot Information (BLIS) ja Cross Traffic Alert (CTA) puudutavad teated.

City Safety teated

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust City Safety puudutavad teated.

Juhiekraanil ja keskekraanil olevad teated

Juhi- ja keskekraanil kuvatavad teated aitavad juhti erinevates olukordades.

Juhi ekraanil olevad hoiatussümbolid

Hoiatussümbolid hoiatavad sõiduki juhti mõne tähtsa funktsiooni aktiveerimisest või tõsiseloomulisest veast või rikkest.

Funktsiooni Pilot Assist sümbolid ja teated*

Juhiekraanil ja/või ülanäidikul* saab kuvada funktsiooniga Pilot Assist seotud eri sümboleid ja teateid.

Elektroonilise stabiilsusabisüsteemi sümbolid ja teated

Juhiekraanil võidakse kuvada elektroonilist stabiilsuskontrolli (Electronic Stability Control -ESC) puudutavaid sümboleid ja teateid.

Juhiekraanil ja keskekraanil olevate teadete haldamine

Juhi- ja keskekraanil olevate teadete haldamine toimub rooli parempoolse klahvistiku ja keskekraani kuvadega.