Valgustuse juhtnupud

Aktiivsed kurvituled*

Uuendatud 7/23/2018

Aktiivsed kurvituled on mõeldud valgustama kurve ja ristmike.

LEDLED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)-esituledega autol* võivad varustusastmest sõltuvalt olla aktiivsed kurvituled.

P5-1507 Light pattern ABL

Tulede valgusvihu välja- (vasak) ja sisselülitatud (parem) funktsiooniga.

LED-esituledega autol võivad varustusastmest sõltuvalt olla aktiivsed kurvituled. Aktiivsed kurvituled järgivad rooli keeramist ja pakuvad parima võimaliku valgusvoo kurvides ja ristmikel, mis suurendab liiklusohutust.

Funktsioon aktiveeritakse automaatselt auto käivitamisel. Funktsiooni tõrke korral süttib näidikupaneelil tähis ning samal ajal kuvatakse juhi ekraanil selgitav tekst.

Funktsioon on aktiivne ainult hämaras või pimedas ja ainult siis, kui auto liigub ja lähituled on sisse lülitatud.

Funktsiooni sisse- ja väljalülitamine

Funktsioon aktiveeritakse tehases, kuid selle saab keskekraani abil kahel viisil välja- või uuesti sisse lülitada.

Funktsioonide kuva kaudu

P5-1507 ICON_CAR_FUNCTIONS_ACTIVE_BENDING_LIGHTS

Vajutage nuppu Aktiivsed kurvituled.

Sätete kaudu

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage My CarTuledVälisvalgustus.

Tühistage valik/märkige valik Aktiivsed kurvituled.


Kas sellest oli abi?