Valgustuse juhtnupud

Päevasõidutuled

Uuendatud 7/23/2018

Päevasõidutuled süttivad, kui keerate roolisamba hooval oleva valikulüliti asendisse , või ning siis, kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II või mootor töötab. Asendi puhul kehtib see vaid päevavalguses. Nõrgas päikesevalguses või pimeduses lülitatakse sisse lähituled.

Päevasõidutuled päevasel ajal. DRL

P5-1617 Stalk with turning ring, low beam

Keerake hoova valikulüliti asendisse AUTO.

Kui hoova valikulüliti on asendis , süttivad päevaajal sõitmisel erituled (Daytime Running Lights - DRL). Nõrgas päikesevalguses või pimeduses lülitab auto päevasõidutuled automaatselt lähitulede ümber. Lähituledele ümberlülitumine toimub ka eesmise udutule ja/või tagumise udutule aktiveerimisel.

Kui mootor töötab, aga auto ei liigu, lülituvad muude tulede asemel sisse gabariidituled, kui keerate pöördnupu gabariiditulede asendisse,muust asendist.

Hoiatus

See süsteem aitab säästa energiat - see ei suuda igas olukorras kindlaks määrata, kas päevavalgus on liiga nõrk või piisavalt tugev, nt udus ja vihmas.

Juht peab alati veenduma, et auto tulede olek vastab liiklussituatsioonile ja kohaldatavatele liikluseeskirjadele.


Kas sellest oli abi?