Valgustuse juhtnupud

Parktuled

Uuendatud 7/23/2018

Gabariidituled lülitatakse sisse roolikangi valikulülitist.

P5-1617 Stalk with turning ring in positionlight position

Roolikangi valikulüliti gabariiditulede asendis.

Keerake valikulüliti asendisse , gabariidituled süttivad (samal ajal lülitub sisse numbrimärgi valgustus).

Kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II või kui mootor töötab, siis lülituvad eesmiste gabariiditulede asemel sisse päevatuled. See ei kehti, kui mootor töötab, aga auto seisab paigal, kui valikulüliti keeratakse muust asendist asendisse . Sellisel juhul lülitatakse sisse gabariidituled.

Kui väljas on pime ja pakiruumi kaas avatakse, süttivad tagumised gabariidituled (kui need juba ei põle), et hoiatada tagant lähenevate sõidukite juhte. See toimub olenemata tulede valikulüliti või süüte asendist.

Kui sõidate kauem kui 30 sekundit kiirusel maksimaalselt 10 km/h (ligikaudu 6 miili tunnis) või kui kiirus ületab 10 km/h (ligikaudu 6 miili tunnis), lülitatakse sisse päevatuled. Juht peaks valima muu asendi kui .


Kas sellest oli abi?