Valgustuse juhtnupud

Salongivalgustus

Uuendatud 7/23/2018

Salongi valgustuse sisse-/väljalülitamine toimub esiistmete ja tagaistme kohal paiknevatest lülititest.

Kogu salongi valgustust saab käsitsi sisse ja välja lülitada 30 sekundi jooksul pärast seda, kui:

  • mootor on seisatud ja auto elektrisüsteem on süüteasendis 0;
  • auto on lukust lahti keeratud, kuid mootor pole veel käivitatud.

Eesmised salongituled

P5-1507-Interior lightning front

Eesmiste lugemislampide ja salongivalgustuse lülitid laekonsoolis.

Vasakpoolne lugemislamp
Salongivalgustus
Automaatse salongivalgustuse funktsioon
Parempoolne lugemislamp

Eesmised lugemistuled

Vasakul ja paremal pool olevaid lugemislampe saab sisse ja välja lülitada katusekonsoolis olevate nuppude lühikese vajutusega. Heleduse reguleerimiseks hoidke nuppu sees.

Salongivalgustus

Põranda- ja laevalgustuse lülitamiseks vajutage lühidalt laekonsoolil olevat nuppu.

Automaatse salongivalgustuse funktsioon

Automaatne funktsioon aktiveeritakse laekonsooli nupu AUTO põgusa vajutusega. Kui automaatne funktsioon on aktiveeritud, põleb nupu märgutuli. Vajutage nuppu AUTO , et lülitada salongivalgustus järgmiselt sisse ja välja.

Salongivalgustus:

  • süttib auto lukust avamisel või mootori väljalülitamisel;
  • kustub mootori käivitamisel ja auto lukustamisel;
  • süttib ja kustub vastavalt ukse avamisel või sulgumisel
  • jääb kaheks minutiks põlema, kui mõni uks on avatud.

Tagumine valgustus

Salongi tagumises osas on lugemisvalgustus, mida kasutatakse ka salongivalgustusena.

Lugemislambid paiknevad salongi laes.

P5-1507-Rear roof light

Tagaistme kohal olevad lugemislambid.

Lugemistuled lülitatakse sisse või välja, vajutades lühidalt tule vastavat nuppu. Heleduse reguleerimiseks hoidke nuppu sees.

Kindalaekavalgustus

Kindalaeka valgustus lülitatakse automaatselt sisse ja välja vastavalt sellele, kas kaas on kinni või lahti.

Meigipeegli valgustus*

Päikesesirmis oleva meigipeegli valgustus lülitatakse sisse katte avamisel ja välja selle sulgemisel.

Maapinnavalgustus

Maapinnavalgustus lülitub sisse või välja vastava ukse avamisel või sulgemisel.

Astmelaua valgustus

Astmelaua valgustus lülitub sisse või välja vastava ukse avamisel või sulgemisel.

Pakiruumi valgustus

Pakiruumi valgustus lülitatakse sisse pakiruumi kaane avamisel ja välja selle sulgemisel.

Meeleoluvalgustus

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarTuledSisevalgustus.

Valige järgmiste sätete vahel.

  • Intensiivsus: valige Väljas, Madal või Kõrge.
  • Tase: valige Vähdatud ja Täis vahel.
P5-1507-Adjust light with thumbwheel

Rooli kõrval olevad juhtunupud.

Armatuurlaualt saab juhtida üldist valgustugevust:

Valgustugevuse muutmiseks pöörake pöördlülitit.

Miljöövalgustus*

Auto on varustatud mitme LED-tulega, mis muudavad värvi. Need tuled süttivad mootori töötamisel.

Miljöövalgustust saab muuta keskekraanilt.

Tulede heleduse muutmine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajuta My CarTuledSisevalgustusSalongi meeleoluvalgus.

Salongivalgustuse intensiivsus: valige Väljas, Madal või Kõrge.

Tulede värvi muutmine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajuta My CarTuledSisevalgustusSalongi meeleoluvalgus.

Tulede värvi muutmiseks valige Temperatuuri alusel, Teema alusel või Teemavärvid.

Suvandi Temperatuuri alusel kasutamisel muutub valguse värvitoon vastavalt salongi temperatuurile.

P5-1507-Adjust light with thumbwheel

Rooli kõrval olevad juhtunupud.

Armatuurlaualt saab juhtida salongi üldist valgustugevust:

Valgustugevuse muutmiseks pöörake pöördlülitit.

Uste panipaikade valgustus

Uste panipaikade valgustus süttib, kui mootor käivitatakse. Heledust saate reguleerida armatuurlaual.

Tunnelkonsooli eesmiste topsihoidikute valgustus

Eesmiste topsihoidikute valgustus süttib auto lukust avamisel ja kustub auto lukustamisel. Heledust saate reguleerida armatuurlaual.


Kas sellest oli abi?