Ajutine rehvitihendus

Rehvide kiirparanduskomplekti kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Tihendage torkeauk ajutise rehviparanduskomplektiga Temporary Mobility Kit (TMK).

Ülevaade

P5-1617- S90-V90-TMK overview
Elektrikaabel
Õhuvoolik
Rõhureduktor
Kaitsekork
Kleebis, suurim lubatud kiirus
Pudelihoidik (oranž kate)
Rõhumõõdik
Tihendusvedeliku pudel
Lüliti

Ühendamine

P5-1646-x90-TMK installation

Pange üles ohukolmnurk ja aktiveerige ohutuled, kui parandate rehvi liikluskeskkonnas.

Kui augu tekitas nael vms, jätke see rehvi sisse. See aitab auku tihendada.

Eemaldage kompressori küljelt maksimaalse lubatud sõidukiiruse kleebis. Kinnitage see kiiruspiirangu meeldetuletamiseks tuuleklaasile nähtavasse kohta. Pärast rehvi remondikomplekti kasutamist ärge sõitke kiiremini kuni 80 km/h(50 mph).

Kontrollige, kas lüliti on asendis 0 ning tehke kindlaks elektrikaabli ja õhuvooliku asukoht.

Keerake kompressori oranž kate lahti ning eemaldage pudeli kork.

Märkus

Ära lõhu pudeli tihendit enne kasutamist. Tihend puruneb automaatselt, kui pudel kohake kruvitakse.

Keerake pudel pudelihoidja põhja kinni.

Hermeetiku lekke vältimiseks on nii pudel kui pudelihoidik varustatud lukustiga. Kui pudel on hoidikusse keeratud, ei ole võimalik seda sealt enam välja keerata. Pudel tuleb eemaldada töökojas, Volvo soovitab kasutada volitatud Volvo edasimüüjat.

Hoiatus

  • Kui tihendusaine satub nahale, tuleb see viivitamatult seebi ja rohke veega maha pesta.
  • Silma sattub tihendusvedelik tuleb viivitamatult silmapesuvee või lihtsalt ohtra veega välja loputada. Kaebuste püsimisel minge silmaarsti vastuvõtule.

Hoiatus

Ärge keerake pudelit lahti, see on varustatud lekke vältimiseks vastassuunalise riiviga.

Keerake rehvi tolmukork pealt.

Veenduge, et vooliku rõhualandusklapp on lõpuni keeratud ning keerake õhuvooliku liitmik rehvi ventiili keerme lõpuni.

Ühendage elektrikaabel lähimasse 12 V pistikusse ning käivitage auto.

Märkus

Veenduge, et kompressori kasutamise ajal ei oleks ükski teine 12 V pistikupesa kasutuses.

Hoiatus

Ärge jätke lapsi autosse järelevalveta, kui mootor töötab.

Käivitage kompressor, viies lüliti asendisse I.

Hoiatus

Rehvi kompressoriga pumpamise ajal ära seisa rehvi kõrval. Pragude või ebaühtlase pinna tekkimisel tuleb kompressor viivitamatult välja lülitada. Sõitu ei tohi jätkata. Soovitame pöörduda volitatud rehvikeskusse.

Märkus

Kompressori käivitumisel võib rõhk tõusta kuni 6 baarini, kuid seejärel rõhk langeb ligikaudu 30 sekundi pärast.

Pumpa rehvi õhku 7 minutit.

Oluline

Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi kompressorit korraga kasutada pikema aja vältel kui 10 minutit.

Rõhu kontrollimiseks rõhumõõdikult lülitage kompressor välja. Miinimumrõhk on 1,8 bar, maksimumrõhk on 3,5 bar. (Kui rehvirõhk on liiga kõrge, vähendage rõhku ventiili abil.)

Hoiatus

Kui rõhk on madalam kui 1,8 bar, siis on rehvis liiga suur auk. Sõitu ei tohi jätkata. Soovitame pöörduda volitatud rehvikeskusse.

Lülitage kompressor välja ja eemaldage elektrikaabel.

Keerake õhuvoolik rehvi ventiili küljest lahti ning keerake tolmukork ventiili otsa tagasi.

Hermeetiku lekkimise vältimiseks asetage kaitsekork õhuvooliku otsa.

Sõitke kohe (või nii ruttu kui võimalik) vähemalt 3km maksimaalselt 80 km/h(50 mph) kiirusega, et hermeetik rehvi tihendaks.

Märkus

Rehvi esimeste pöörlemiste ajal väljub torkeavast tihendusvedelikku.

Hoiatus

Veenduge, et keegi ei seisaks auto lähedal ja et tihendusvedelik ei pritsiks nende peale, kui auto sõitma hakkab. Vahemaa peab olema vähemalt kaks meetrit.

Järelkontroll

Ühendage õhuvoolik rehvi ventiiliga ja keerake ventiili ühendus rehvi ventiili keerme lõpuni. Kompressor peab olema välja lülitatud.

Loe rõhumõõdikult rehvirõhk.

  • Juhul kui see on alla 1,3 baari, on rehv ebapiisavalt tihendatud. Sõitu ei tohi jätkata. Võtke ühendust rehvitöökojaga.
  • Juhul kui rehvirõhk on suurem kui 1,3 baari, tuleb rehvi pumbata rõhk, mis vastab juhipoolsel uksepostil olevale rehvirõhkude tabelile (1 baar = 100 kPa). Juhul kui rehvirõhk on liiga kõrge, laske õhku rõhureduktori abil välja.

Kui rehvi on vaja pumbata:

  1. Ühendage elektrikaabel lähimasse 12 V pistikusse ning käivitage auto.
  2. Käivitage kompressor ning pumbake rehvi vastavalt rehvirõhkude tabelis välja toodud väärtusele.
  3. Lülitage kompressor välja.

Eemaldage rehviparandusseadmed, paigaldage õhuvoolikule kaitsekork ning pakkige voolik karpi.

Asetage ajutine rehvitihenduskomplekt (TMK) pakiruumi.

Hoiatus

Ärge keerake pudelit lahti, see on varustatud lekke vältimiseks vastassuunalise riiviga.

Paigaldage tolmukork rehvi ventiilile.

Märkus

  • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
  • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.

Märkus

Rehviliimi pudel ja voolik tuleb pärast kasutamist välja vahetada. Volvo soovitab vahetuse sooritada volitatud Volvo teeninduses.

Hoiatus

Kontrollige regulaarselt rehvirõhku.

Volvo soovitab sõita lähima Volvo teeninduseni ja lasta vigastatud rehv remontida või välja vahetada. Teavita teenindust sellest, et rehvis on tihendusvedelik.

Hoiatus

Ärge sõitke pärast ajutise rehviparanduskomplekti kasutamist kiiremini kui 80 km/h(50 mph). Volvo soovitab pöörduda tihendatud rehvi kontrollimiseks volitatud Volvo teenindusse (maksimaalne sõidukaugus on 200 km). Sealne personal määrab kindlaks, kas rehvi on võimalik parandada või see tuleb vahetada.


Kas sellest oli abi?