Rehvid

Rehvirõhu jälgimine*

Uuendatud 7/23/2018

Rehvirõhu seiresüsteem Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) annab ühe või mitme rehvi alarõhust juhiekraanil sümboliga märku.

Kui sümbol vilgub ligikaudu minuti ja jääb seejärel püsivalt põlema, tähendab et süsteem ei suuda madalat rehvirõhku ettenähtud viisil määrata või sellest hoiatada.

Tähis

Spetsifikatsioon

P5-1507 Symbol TPMS
  • Sümbol süttib, kui rehvirõhk on liiga madal.
  • Sümbol vilgub ligikaudu ühe minuti ja jääb seejärel põlema juhul, kui ITPMS-süsteemis on rike.

Süsteemi kirjeldus

ITPMS mõõdab ABS-süsteemi kaudu rataste pöörlemiskiiruse erinevusi, et tuvastada, kas rehvirõhk on õige. Kui rehvirõhk on liiga madal, siis rehvi ümbermõõt muutub ja selle tulemusel ka pöörlemiskiirus. Süsteem võrdleb rehve omavahel ja teeb kindlaks, kas vähemalt ühe rehvi rõhk on liiga madal.

Kui rehvirõhk on liiga madal, ilmub ekraanile vastav sümbol ja teade, vt ka jaotist "Sõnum juhiekraanil".

Rehvirõhu seiresüsteemi üldine teave

Alljärgnevas teabes kasutatakse rehvirõhu seiresüsteemi kohta üldiselt väljendit TPMS.

Igat rehvi, kaasa arvatud varurehvi* tuleks korra kuus kontrollida. Kontrollimisel peaks rehv olema külm ja rehvirõhk peaks vastama autotootja kleebisel toodud andmetele või rehvirõhu tabeli väärtustele. Kui auto rehvimõõt erineb tootja soovitatust, selgitage välja nende rehvide soovitatud rõhk.

Täiendava ohutussüsteemina on auto varustatud rehvirõhu seiresüsteemiga (TPMS), mis annab teada, kui ühe või mitme rehvi rõhk on liiga madal. Kui madala rehvirõhu sümbol süttib, peatuge ja kontrollige rehve esimesel võimalusel ning täitke rehvid ettenähtud määrani.

Tühjenenud rehviga sõitmine võib põhjustada rehvi ülekuumenemist ja lõhkemist. Madal rehvirõhk suurendab kütusekulu ja lühendab rehvide eluiga, samuti võib see mõjutada auto pidurdusvõimet ja juhitavust. Pange tähele, et TPMS ei asenda regulaarset rehvihooldust. Juht vastutab õige rehvirõhu hoidmise eest, isegi kui rehvirõhk pole langenud nii madalale, et indikaator süttiks.

Auto on varustatud ka TPMS-i süsteemivea indikaatoriga, mis annab teada, kui süsteemis on tõrge. TPMS-i indikaator on kombineeritud madala rehvirõhu indikaatoriga. Kui süsteem tuvastab vea, hakkab juhiekraanil olev sümbol vilkuma ning jääb minuti jooksul põlema. Seda korratakse auto käivitamisel iga kord kuni vea kõrvaldamiseni. Kui sümbol põleb, võib see mõjutada süsteemi võimet madalat rehvirõhku märgata või sellest teada anda.

TPMS-i süsteemiviga võib tekkida mitmel põhjusel, näiteks varuratta kasutamisel või rehvide või rataste vahetusest, mis takistab TPMS-süsteemi tööd.

Kontrollige alati pärast ühe või mitme rehvi vahetamist TPMS-i sümbolit ja veenduge, et uus rehv või ratas ühildub TPMS-süsteemiga.

Juhiekraanil olevad teated

Märgutule süttimisel võidakse kuvada järgmised teated.

  • Rehvirõhk on madal Kontrollige rehve, kalibreerige pärast pumpamist
  • Rehvirõhu süsteem Ajutiselt pole saadaval
  • Rehvirõhu süsteem Vajab hooldust.

Kui süsteem ei suuda tuvastada madala rõhuga rehvi, kuvatakse keskekraanil kõik neli rehvi.

Pidage meeles

  • Pärast rehvide vahetamist või rehvirõhu seadistamist kalibreerige süsteem uuesti. Volvo soovitatud rehvirõhud leiate juhi uksepostil asuvalt sildilt.
  • Tavalist rehvihooldust süsteem ei asenda.
  • ITPMS-i ei saa välja lülitada.

Kas sellest oli abi?