Liiklusinfo

Liiklusinfo

Uuendatud 7/23/2018

Navigatsioonisüsteem saab pidevalt liiklusvoo ja -juhtumite teateid.

Märkus

Kõikides piirkondades/riikides ei ole liiklusteave kättesaadav.

Liiklusteabega piirkondi laiendatakse pidevalt.

Jaotises „Liiklusseadistused” kirjeldatakse kaardil kuvatava liiklusteabe kohandusi.

P5-1617-Navi-Traffic on map

Liiklusteabe näide.

Liiklushäiringud (nt tihe ja aeglane liiklus, teetööd, avariid jne) kuvatakse kaardil sümbolitega.

Kui häiringud on ulatuslikumad (nt teetööde korral), kuvatakse need teeäärse PUNASE joonega. Joon näitab ka, millist sõidusuunda häiringud puudutavad. Kui häiring puudutab mõlemat sõidusuunda, siis on teelõik mõlemalt poolt punase joonega märgitud.

Liiklusummikute teave

Puudutage liiklusummikute sümbolit.

Kuvatakse teabekaart. Kaardil on kirjas näiteks häiringu asukoht tänava nime või tee numbrina ning häiringu iseloom, ulatus või kestus.

Liiklushäiringute vältimine

Kui häiring on tekkinud marsruudil, saab valida valiku Väldi. Süsteem arvutab alternatiivse marsruudi.

Kirjelduse leiate jaotisest "Teekonnale jäävad liiklusummikud".

Reaalajas liiklusteave (RTTI)

Kehtib teatud mudelitel.

Internetiühendusega auto puhul saate liiklusteavet RTTI abil interneti kaudu reaalajas.


Kas sellest oli abi?