Sätted

Juhendamise seaded

Uuendatud 7/23/2018

Siin saate määrata, kuidas juhiseid esitatakse.

Hääljuhendamise tase

Vajutage ülavaates Seaded.

Puudutage NavigatsioonJuhised.

Puudutage hääljuhendamise valikut:

  • Ei ole ─ automaatset hääljuhendamist ei toimu, kuid ühe korra saab hääljuhendamist käsitsi taotleda.
  • Madal ─ ainult üks teade juhtpunkti kohta.
  • Mõõdukas ─ kuni kolm piiratud teabega teadet juhtpunkti kohta.
  • Täis ─ kuni neli kogu saadaoleva teabega teadet juhtpunkti kohta.

Marsruudi huvipunktid (Point of Interest - POI)

Vajutage ülavaates Seaded.

Puudutage NavigatsioonJuhised.

Kaardil kuvamiseks märkige Marsruudile jääv POI.

Kui sõidate kiirteel, valitakse loend automaatselt.

Navigeerimine raudteeülesõidukohtades

Vajutage ülavaates Seaded.

Puudutage NavigatsioonJuhised.

Kaardil kuvamiseks märkige Raudtee ületamise juhised.

Navigeerimine ristmikel

Vajutage ülavaates Seaded.

Puudutage NavigatsioonJuhised.

Kaardil kuvamiseks märkige Liitumiskoha juhised.

Hoiatus kurvide kohta

Vajutage ülavaates Seaded.

Puudutage NavigatsioonJuhised.

Kaardil kuvamiseks märkige Kurvi hoiatus.


Kas sellest oli abi?