Sätted

Kaardi seaded

Uuendatud 7/23/2018

Siin saate määrata, kuidas kaart ekraanil kuvatakse.

P5-1507-Navi Inställn. Karta-1

Sätteid saab määrata järgmistes piirkondades:

 • Asukoha vorming
 • Kaardi disain
 • POI
 • Lemmikud
 • Kiiruskaamerad

  Funktsioon ei ole kõigis riikides saadaval.

Asukoha vorming

P5-1507-Navi Inställn. Karta-2

Funktsiooniga Asukoha vorming saab valida, kas praegune asukoht kuvatakse aadressi või koordinaatidena.

 • Aadress
 • Koordinaadid ja kõrgus

Kaardi välimus

P5-1507-Navi Inställn. Karta-2

Funktsiooniga Kaardi disain saab määrata, kuidas kaardi värvid kuvatakse.

 • Päev ─ heledad värvid.
 • Öö ─ tumedad värvid, mis ei takista öist vaatamist.
 • Automaatne ─ süsteem määrab salongi valguse järgi seadeks Päev või Öö.

Huvipunkt (Point of Interest - POI)

P5-1507-Navi Inställn. Karta-3

Valige siin, millised huvipunktid tuleks kaardil kuvada. Kõigil kategooriatel on kaks alternatiivi ─ võite valida, et kuvataks kõik kategooria huvipunktid, nt "Transporditeenused".

P5-1507-NAVI- Inställn. POI-1

Huvipunktide põhikategooriad.

Avage sümboliga ">" kategooria, seejärel valige, milliseid alamkategooriaid näidata või mitte.

P5-1507-NAVI- Inställn. POI-2

Huvipunktide alamkategooriad.

 • Valige, millised huvipunktide kategooriad kaardil kuvada ja väljuge menüüst, vajutades valikut Tagasi või Sulge.

Lisateabe saamiseks vt jaotist Sihtkoha määramine huvipunktiga (Point of Interest - POI).

Eelistused

P5-1507-Navi Inställn. Karta-3

Määrake, kas kaardil kuvatakse Lemmikud.

 • Jah/ei

Lisateabe saamiseks vt jaotist Sihtkoha määramine jaotistest Viimased/Lemmikud/Teek.

Kiiruskaamerad

Funktsioon ei ole kõigis riikides saadaval.

P5-1507-Navi Inställn. Karta-3

Määrake, kas kaardil kuvatakse Kiiruskaamerad.

 • Jah/ei

Kas sellest oli abi?