Sisesta sihtkoht

Sihtkoha täpsustamine valikute Viimased / Lemmikud / Teek abil

Uuendatud 7/23/2018

Sihtkoha saab määrata mitmel viisil ─ üks neist on loendist valimine.

Kõnealuste loendite kuvamiseks:

P5-1507-Navi-Symbol Set dest.

1. Puudutage ekraani allosas valikut Sea sihtk – kaardikujutis muutub, et otsida aadressi järgi.

2. Seejärel valige ekraani ülaosast üks järgmistest loenditest.

  • Viimased
  • Lemmikud
  • Teek

Pärast alternatiivi märkimist loendis lisatakse see Alusta navigeerimist või Lisa teepunktiks nupu abil sihtpunktiks.

Viimased

P5-1507-NAVI-Ange resmål Recent

Viimased otsingud on esitatud siin. Kerige loendis ja valige.

Samuti on see saadaval menüüvalikuna sõidukijuhi ekraanil ning selle valiku saab teha rooli parempoolse klahvistiku abil. Vt jaotist "Kaardinavigatsiooni ekraanid ja juhtnupud".

Loendit saab redigeerida, kasutades funktsiooni Muuda.

Eelistused

P5-1646-NAVI-Ange resmål Favourites

Teek lemmikuna märgitud asukohad on esitatud siin. Kerige loendis ja valige.

Lemmikud loendist kustutatud asukoht jääb Teek loendis nähtavale, kuid sellel on tähis "kustutatud". Loendisse Lemmikud tagasi lisamiseks avage loend Teek ning märkige asukoha tähis uuesti.

Pidevalt kasutatavat sihtkohta saab programmeerida ja kasutada koos funktsiooniga Määra koduaadress. Samuti on see saadaval sõidukijuhi ekraani programmeeritud sihtkohana Avaleht ning selle valiku saab teha rooli parempoolse klahvistiku abil. Vt jaotist "Ekraanid ja juhtnupud".

Loendit saab redigeerida, kasutades funktsiooni Muuda.

Raamatukogu

P5-1617-NAVI-Ange resmål Library

Salvestatud asukohad ja marsruudid kogutakse siia. Kõige viimasena salvestatud asukohad ja marsruudid ilmuvad loendis esimesena.

Asukoha lemmikuks lisamiseks/lemmikutest eemaldamiseks vajutage asukoha "tähekesel". Märgitud tähekesega asukoht lisatakse ka loendisse Lemmikud.

Teek loendist kustutatud asukoht kustutatakse ka loendist Lemmikud.

Teeki saab sorteerida mitmel viisil:

  • Lisatud – sorteeritakse kronoloogilises järjekorras.
  • Nimi – sorteeritakse tähestikulises järjekorras.
  • Kaugus – sorteeritakse kauguse alusel antud punktist.
  • Vastuvõetud – funktsiooni "Send to Car" abil autosse saadetud asukohad filtreeritakse välja. Uued lugemata asukohad märgitakse SINISE markeriga. Pärast asukohtade lugemist kustutatakse markerid ära. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Sihtkoha salvestamine funktsiooniga Send to car".

Valiku Muuda kasutamisel saab loendist vähemalt ühe üksuse kustutada.


Kas sellest oli abi?