Sisesta sihtkoht

Üldine teave sihtkoha sisestamise kohta

Uuendatud 7/23/2018

Sihtkoha saab sisestada erinevatel viisidel.

Sihtkoha sisestamiseks saab kasutada järgnevaid meetodeid.

  • Vajutage kaarti
  • Vaba tekstiga otsing ja kaardi koordinaadid
  • Viimane valitud sihtkoht
  • Märgitud lemmikkohad teegist
  • Teeki salvestatud asukohad
  • Huvipunkt (Point of Interest - POI)
  • Aadress

Valige üks võimalus jaotise "Sihtkoht ja vahepunktid" suundade kaudu ja järgige juhiseid.

Sihtkoht ja vahepunktid

Esimeseks määratud asukohaks on reisikava sihtpunkt.

Järgmised asukohad on reisikava vahepunktid.

Sihtkoha ja vahepunktidega reisikava on hiljem lihtne muuta. Vt jaotise "Reisikava ja alternatiivne marsruut" alamjaotist "Reisikava muutmine".


Kas sellest oli abi?