Aknad, klaasid ja peeglid

Vihmaanduri mälufunktsiooni kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Vihmaandur käivitab tuuleklaasipuhastid automaatselt vastavalt sellele, kui palju vett see tuuleklaasil leiab.

Mälufunktsiooni sisse-/väljalülitamine

Vihmaanduri mälufunktsiooni saab aktiveerida, nii et vihmaanduri nuppu ei pea auto igal käivitamisel vajutama.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarKlaasipuhasti.

Mälufunktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Vihmaanduri mälu.


Kas sellest oli abi?