Sätted

Keskekraani sätete tüübid

Uuendatud 7/23/2018

Eri tüüpi sätteid saab muuta erinevalt. Vaadake tabelist eri tüüpi sätete kirjeldusi.

Sätte tüüp

Sätte tüüp

Kirjeldus

Päästikfunktsioon

Käivitab rakenduse või esitab täiustatud sätete vaate, nt Bluetooth®-ühenduse loomiseks.

Valikunupp

Valige erinevatest valikutest säte, milleks vajutage valikunuppu, nt süsteemikeele valimiseks.

Multifunktsionaalne nupp

Valige millegi tase, milleks vajutage nupul vajalikku osa, nt rakenduse City Safety tundlikkuse taseme valimiseks.

Märkeruut

Funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks märkige ruut/kustutage sellest märge, nt istmesoojenduse automaatseks käivitamiseks.

Liugur

Valige mingi sätte tase intervalli piires, vajutades ja lohistades selleks liugurit, nt helitugevuse muutmiseks.

Teabe kuvamine

Tegelik säte puudub. Kuvab millegi kohta teavet, nt auto identifitseerimisnumbri.


Kas sellest oli abi?