Sätted

Sätete muutmine keskekraanil

Uuendatud 7/23/2018

Saate muuta valikut Seaded ja auto mitme funktsiooni teavet keskekraani abil.

Ülakuva avamiseks vajutage vahekaarti või lohistage ekraanil ülevalt alla.

Sätete menüü avamiseks vajutage nuppu Seaded.

Vajalikule sättele liikumiseks vajutage vastavat kategooriat ja alamkategooriat.

Muutke vähemalt ühte sätet. Eri tüüpi sätteid saab muuta erinevalt.

Muudatused salvestatakse viivitamatult.

P5-1717-Change settings

Sätete menüü alamkategooria erinevate sätetega (siin on näidatud multifunktsionaalne nupp ja valikunupud).


Kas sellest oli abi?