Puhastiharjad ja pesuvedelik

Tuuleklaasi puhastiharjade asendamine

Uuendatud 7/23/2018

Klaasipuhastajad puhastavad tuuleklaasi veest. Koos klaasipesuvedelikuga aitavad klaasipuhastajad puhastada tuuleklaasi mustusest ja tagavad seeläbi juhtimiseks vajaliku nähtavuse. Klaasipuhastajaid saab vahetada.

Tuuleklaasipuhasti vahetamine

P5-1507-Change windshield wiper blades - step 1
P5-1507-Change windshield wiper blades - step 2

Voltige puhasti üles siis, kui see on teenindusasendis. Teenindusasend aktiveeritakse/inaktiveeritakse keskekraani funktsioonivaate kaudu, kui auto on liikumatu ja tuuleklaasipuhastid ei tööta. Vajutage klaasipuhasti raamil olevat nuppu ja tõmmake puhasti selle hoidikuga paralleelselt välja.

Lükake uus klaasipuhasti kohale, kuni kuuled klõpsatust.

Kontrollige, kas klaasipuhasti on kindlalt paigas.

Asetage puhasti tagasi vastu tuuleklaasi.

P5-1617-S90 V90-Wiper blades diffrent length

Klaasipuhasteid on eri pikkusega.

Märkus

Klaasipuhastite harjad on erineva pikkusega. Juhipoolne hari on pikem kui kaassõitjapoolne.


Kas sellest oli abi?