Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Funktsiooni „Roolimisabi kokkupõrkeohu korral vastutuleva sõidukiga” aktiveerimine/deaktiveerimine

Uuendatud 7/23/2018

Funktsioon on valitav – juht saab selle Sisse või Välja lülitada.

Funktsiooni väljalülitamiseks tehke järgmist.

Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafe.

Tühistage valik Kokkupõrke vältimise abi.

Funktsioon on seejärel välja lülitatud.

Märkus

Funktsiooni Kokkupõrke vältimise abi deaktiveerimisel lülitatakse kõik alamfunktsioonid välja:

  • roolimisabi rajalt kõrvalekaldumise ohu korral;
  • roolimisabi vastutuleva sõidukiga kokkupõrke ohu korral;
  • roolimisabi tagant otsasõidu ohu korral*

Kuigi seda funktsiooni saab deaktiveerida, on soovitatav see hoida aktiivsena, kuna see suurendab enamikel juhtudel sõiduohutust.


Kas sellest oli abi?