Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Roolimisabi tagant otsasõidu ohu korral*

Uuendatud 7/23/2018

See alamfunktsioon koos roolimisabiga aitab hajunud tähelepanuga juhti, kes ei märka, et auto hakkab sõidurajalt kõrvale kalduma, kui samal ajal läheneb kas tagant või pimealast sõiduk.

P5-1717-BLIS m styrassist

Funktsioon aitab autot tagasi õigele sõidurajale roolida.

Teine sõiduk pimealas
Teie auto

Kui auto hakkab sõidurajalt kõrvale kalduma, kui samal ajal on pimealas teine sõiduk või kui kõrvalrajalt läheneb kiiresti muu sõiduk, aitab see funktsioon juhil auto tagasi sõidurajale roolida.

Funktsioon suudab aidata isegi siis, kui juht vahetab sõidurada tahtlikult, kasutades suunatulesid, kuid ei märka lähenevat sõidukit.

Funktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 60–140 km/h(37–87 mph) maanteel, kus on selgelt nähtav teemärgistus.

Pärast aktiveerumist teavitatakse juhti sellest teatega:

  • Kokkupõrke vältimise abi Autom. sekkumine

Hoiatus

  • Alamfunktsioon "Roolimisabi tagant otsasõidu ohu korral" on abivahend, mis aitab suurendada sõiduohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Roolimisabi aktiveeritakse ainult suure kokkupõrkeohu korral, seetõttu ei tohi te kunagi ootama jääda, kuni funktsioon sekkub.
  • Funktsioon ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?