Emissioonikontroll

Heitkoguste kontrollimine AdBlue®-ga

Uuendatud 7/23/2018

AdBlue on lisaaine, mida kasutatakse SCRSelective Catalytic Reduction-süsteemis diiselmootori mürgiste ainete heitkoguste vähendamiseks.

SCR-süsteemis teisendatakse AdBlue ja lämmastikoksiidi heitgaasi ained lämmastikuks ja veeauruks, mis vähendab oluliselt ohtlike lämmastikoksiidide emissiooni.

AdBlue

AdBlue on värvitu vedelik, mis koosneb 32,5% karbamiidistCO(NH2)2 deioniseeritud vees ja mida toodetakse kooskõlas standardiga ISO 22241. See on loodud spetsiaalselt diiselmootorite SCR-puhastustehnoloogia jaoks.

AdBlue jaoks on autos eraldi paak, mida täidetakse kütusepaagi korgi taga oleva eraldi täitetoru kaudu. Tarbimine oleneb sõidustiilist, välistemperatuurist ja süsteemi töötemperatuurist.

Tingimused AdBlue’ga sõitmiseks

Enne auto käivitamist peab paagis alati olema õige kvaliteediga AdBlue. SCR-süsteem on saasteainete suhtes väga tundlik.

Heitkoguste kontrollimise süsteem jälgib pidevalt AdBlue paagi taset, kvaliteeti ja kogust. Kui midagi on valesti, kuvatakse juhiekraanil teade.

Oluline

AdBlue on vajalik SCR-süsteemi toimimiseks ja heitgaasidega seotud eeskirjade järgimiseks. Ebaseaduslik on muuta või manipuleerida AdBlue toitesüsteemi nii, et AdBlued ei tarbita siis, kui see on vajalik heitgaasidega seotud eeskirjade järgimiseks. Igasugune selline modifitseerimine võib olla kriminaalkuritegu, mille korral võidakse esitada süüdistus.

Tühja AdBlue paagiga ei või autot kasutada, sest see ei järgi sellisel juhul enam heitgaasidega seotud nõudeid. Seetõttu on autol hoiatussüsteem, mis teavitab teid siis, kui AdBlue hakkab otsa saama. Kui AdBlue mahuti täituvustase hakkab liiga madalaks muutuma, kuvatakse hoiatus, mis annab teada, et AdBlued tuleb juurde lisada.


Kas sellest oli abi?