Käigukast

Automaatkäigukasti käiguasendid

Uuendatud 7/23/2018

Automaatkäigukasti puhul valib süsteem sõitmiseks kõige optimaalsema käigu. Käigukastil on ka manuaalse käiguvahetuse režiim.

P5-1507-gear shifter with gear shift modes

Juhiekraanil näidatakse valitud käiku:

P, R, N, D või M.

Manuaalse käiguvahetusrežiimi puhul kuvatakse kasutatav käik.

Käiguasendid

Parkimisasend – P

Käigukast blokeeritakse asendis P mehaaniliselt.

Auto parkimisel või mootori käivitamisel valige asend P. Parkimisasendi valimisel peab auto seisma.

Parkimisasendist käigukangi välja liigutamiseks vajutage piduripedaali, süüde peab olema asendis II.

Parkimiseks rakendage kõigepealt seisupidur ja seejärel valige parkimisasend.

Hoiatus

Kallakul parkimisel kasutage alati seisupidurit. Automaatkäigukasti asend P ei ole kõigis parkimisoludes auto paigal hoidmiseks piisav.

Märkus

Auto lukustamiseks ja alarmi sisselülitamiseks peab käigukang olema asendis P.

Tagurpidikäik – R

Tagurdamiseks valige asend R. Tagurdusasendi valimisel peab auto seisma.

Neutraalasend – N

Ühtegi käiku ei ole sisse lülitatud ja mootorit saab käivitada. Vajutage piduripedaalile, kui auto seisab ja käigukang on asendis N.

Käigukangi neutraalasendist mõnesse teise käiguasendisse viimiseks tuleb piduripedaal alla vajutada ja süüteasend peab olema II.

Sõitmine – D

D on tavaline sõiduasend. Käike lülitatakse automaatselt vastavalt kiirendusele ja kiirusele. Asendist R asendisse D lülitumiseks peab auto olema paigal.

Manuaalse käiguvahetuse režiim – M

Manuaalse käiguvahetuse režiimi saab valida sõidu suvalisel hetkel. Gaasipedaali vabastamisel pidurdab auto mootoriga.

Manuaalse käiguvahetuse valimiseks liigutage käigukang asendist D lõppasendisse "±". Juhiekraanil kuvatakse valitud käik.

  • Käigu ühe astme võrra üles vahetamiseks viige käigukang asendisse "+" (pluss) ja seejärel vabastage.
  • Käigu ühe astme võrra alla vahetamiseks viige käigukang asendisse "" (miinus) ja seejärel vabastage.
P5-1507-XC90- manual gear ind driver display

manuaalse käiguvahetuse režiim juhiekraanilJoonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda..

Käigukast lülitab nõksutamise ja mootori väljasuremise vältimiseks käigu automaatselt madalamaks kohe, kui sõidukiirus langeb alla valitud käiguga sõitmiseks sobiva kiiruse.

Automaatsele käiguvahetusele tagasi lülitumiseks liigutage käigukang küljele asendisse D.


Kas sellest oli abi?