Käigukast

Käigukangilukustus

Uuendatud 7/23/2018

Käigukangilukk takistab automaatkäigukastis käikude juhuslikku vahetumist.

Käigukangilukustust on kahte tüüpi - mehaaniline ja automaatne.

Mehaaniline käigukangilukustus

p5-1507-gear shift lock

Käigukangi saab asendite N ja D vahel vabalt liigutada. Teised asendid lukustatakse ning neid saab vabastada käigukangil oleva lukustusnupu abil.

Käigukangi nupu allavajutamisel saab käigukangi liigutada asendite P, R, N ja D.

Automaatne käigukangilukustus

Automaatsel käigukangilukustusel on spetsiaalsed ohutussüsteemid.

Seisuasendist – P

Käigukangi liigutamiseks asendist P vajutage piduripedaali, süüde peab olema asendis II.

Neutraalasendist – N

Kui käigukang on asendis N ja auto on vähemalt 3 sekundit seisnud (olenemata sellest, kas mootor töötab), lukustub käigukang.

Käigukangi N -asendist mõnesse teise käiguasendisse viimiseks tuleb piduripedaal alla vajutada ja süüteasend peab olema II.


Kas sellest oli abi?