Sõidurežiimid

Sõidurežiimi ECO aktiveerimine ja deaktiveerimine funktsiooni nupuga

Uuendatud 7/23/2018

Kui autol pole sõidurežiimi juhtelementi tunnelkonsoolis, siis on sõidurežiimi Eco funktsiooni nupp keskekraani funktsioonikuval.

Ökorežiim desaktiveeritakse mootori väljalülitamisel ning seetõttu tuleb see režiim alati pärast mootori käivitamist uuesti aktiveerida. Kui funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse juhi ekraanil tähis ECO.

Keskekraani funktsioonikuval sõidurežiimi Eco valimine

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks vajutage nuppu ECO sõidurežiim.

P5-1507-icon ECO drive mode

Nupu tuli süttib, kui funktsioon on aktiveeritud.


Kas sellest oli abi?