Sisesta sihtkoht

Sihtkoha määramine huvipunkti alusel

Uuendatud 7/23/2018

Sihtkoha saab määrata navigeerimissüsteemis* mitmel viisil – üks neist on huvipunkti (POIPoint of Interest) valimine.

Kaardi kuvamisel laiendage tööriistade välja, kasutades vasakul olevat allanoolt ja puudutades valikut Sea sihtk.

P5-1717-Navi-Set destination symbol

Kaardikujutis asendub vaba tekstiga otsinguga.

Vajutage POI.

Puudutage sobivat filtrit (mõni suvand näitab vaid määratud sihtkohta või vahepunkti).

  • Sõiduki lähedal
  • Sihtkoha lähedal
  • Sulgege vahepunktid
  • Marsruudil
  • Kaardil oleva punkti ümbruses

Otsige ja valige soovitud huvipunkt.

Vali Alusta navigeerimist või Lisa teepunktina.

Paljudel POI-del (nt restoranid) on alamkategooriad (nt kiirtoit).

Kaardi seadetes saate muuta, milliseid POI-sid kaardil näidatakse. See seadistus ei mõjuta huvipunktide POI kui sihtkohtade otsingut ─ isegi välistatud huvipunktid POI kuvatakse alternatiivsete sihtkohtadena.

Teatud POI-d kuvatakse kaardil, kui mõõtkava on 1 km (1 mile).

Märkus

  • POI sümbol ja POI-de arv sõltub riigist.
  • Kaardiandmete uuendamisel võivad ilmuda uued sümbolid ja vanad kaduda. Kehtivas kaardisüsteemis kasutatavate sümbolite nägemiseks sirvige menüüsüsteemi.


Kas sellest oli abi?