Tutvuge oma juhendiga

S90
2018

Kaugjuhtimispult-võti

16 Tulemused

Eemaldatav puldivõti

Kaugjuhtimispuldi sees on eemaldatav võti, millega saab mitmeid funktsioone aktiveerida ja teatud toiminguid teha.

Süüterežiimi valimine

Auto elektrisüsteemile saab määrata eri tasandid/asendid, mille tõttu saab kasutada eri funktsioone.

Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine

Kaugjuhtimispuldis olev tühi patarei tuleb välja vahetada.

Kaugjuhtimispult-võtme sidumine juhi profiiliga

Võtit on võimalik siduda juhi profiiliga. Iga kord kui juht kasutab enda võtit, valib auto automaatselt kõik selle juhi profiiliga seotud seadistused.

Kaugjuhtimispultide juurdetellimine

Autol on kaks kaugjuhtimispulti. Kui auto on varustatud võtmeta lukustamise ja avamise funktsiooniga, siis on autoga kaasas nuputa pult*. Lisavõtmeid saab tellida.

Kaugjuhtimispult-võtme tööulatus

Kaugjuhtimispuldi õigeks tööks peab võti asuma autost õiges kauguses.

Red Key: piirangutega kaugjuhtimispult*

Red Keyga on autoomanikul võimalik auto teatud omadustele piiranguid seada. Piirangud on mõeldud selleks, et autot juhitaks ohutult, näiteks siis, kui seda kellelegi laenatakse.

Lukustamine ja lukust avamine eraldatava võtmega

Metallvõtit saab muuhulgas kasutada ka auto väliseks lukust avamiseks, nt kui kaugjuhtimispuldi patarei sai tühjaks.

Käivitus- ja lukustussüsteemide antennide asukohad

Võtmeta käivitus- ja lukustussüsteemiga autol* on auto eri kohtades mitu sisseehitatud antenni.

Punase võtme sätted*

Tavalise kaugjuhtimispuldi omanik saab määrata üksuse Red Key sätted. Teatud juhiabifunktsioonid on alati aktiivsed.

Immobilisaator

Elektrooniline immobilaiser on varguskaitse süsteem, mis takistab sõiduki käivitamise soovimatute isikute poolt.

Lukustamine ja lukust avamine kaugjuhtimispuldiga

Kaugjuhtimispuldi nuppe saab kasutada kõigi uste, pakiruumi kaane ja kütusekorgi lukustamiseks ning lukust avamiseks.

kaugjuhtimispult-võti

Kaugjuhtimispult lukustab ja avab lukust uksed, pakiruumi kaane ning kütusepaagi korgi. Auto käivitamiseks peab kaugjuhtimispult paiknema autos.

Pakiruumi avamine kaugjuhtimispuldiga

Pakiruumi saab avada kaugjuhtimispuldi nupuga.

Süüteasendid

Auto elektrisüsteemile saab määrata eri tasandid/asendid, mille tõttu saab kasutada eri funktsioone.