Tutvuge oma juhendiga

S90
2018

Lukustamine ja lukust avamine

16 Tulemused

Autosisese ja kaugühenduse abil lukust avamise sätted

Kaugühenduse abil lukustuse avamiseks saab valida erinevad jadad.

video

Pakiruumi kaane avamine ja sulgemine jalaliigutusega*

Kui teie käed on kinni, saate pakiruumi kaane avada ja sulgeda, liigutades jalga tagastange alumise osa suunas.

Lukustamine ja avamine

Auto lukustamine ja lukust avamine on võimalik mitmel moel. Auto juurde kuuluvad kaht tüüpi võtmed.

Elektrilise pakiruumi kaane avamine ja sulgemine*

Pakiruumi kaane saab avada ja sulgeda elektriliselt.

Lukustamine ja lukustuse avamine auto seest

Uksed ja pakiruumi kaane saab esiuste kesklukustusnuppudega lukustada ja lukust avada. Tagauste lukustusnupud* lukustavad vaid vastava tagaukse.

Pakiruumi lukust avamine seestpoolt

Pakiruumi saab avada salongist, vajutades selle armatuurlaual olevat nuppu.

Privaatsuslukk

Pakiruumi kaane saab lukustada (nn privaatsuskaitselukk) näiteks enne auto hooldusesse viimist, hotelli juurde jätmist vms. See funktsioon ei lase pakiruumi kaant avada, lukustab tagumise istme püstisesse asendisse ega lase tagumist istet alla lasta.

Lukustamine ja lukust avamine eraldatava võtmega

Metallvõtit saab muuhulgas kasutada ka auto väliseks lukust avamiseks, nt kui kaugjuhtimispuldi patarei sai tühjaks.

Automaatne lukustamine sõitmise ajal

Uksed ja pakiruum lukustatakse auto liikumahakkamisel automaatselt.

Luku märguannete säte

Kasutaja saab keskekraani sätete menüüs valida, kuidas auto lukustamist ja avamist kinnitatakse.

Lapseluku aktiveerimine ja deaktiveerimine

Lapselukud takistavad lastel tagauste avamist sõidukist seestpoolt. Kasutada saate elektrilist* ja manuaalset lukku.

Lukustamine ja lukust avamine kaugjuhtimispuldiga

Kaugjuhtimispuldi nuppe saab kasutada kõigi uste, pakiruumi kaane ja kütusekorgi lukustamiseks ning lukust avamiseks.

kaugjuhtimispult-võti

Kaugjuhtimispult lukustab ja avab lukust uksed, pakiruumi kaane ning kütusepaagi korgi. Auto käivitamiseks peab kaugjuhtimispult paiknema autos.

Privaatlukustuse aktiveerimine ja deaktiveerimine

Privaatlukustus aktiveeritakse keskekraani funktsiooninupuga ja valikulise PIN-koodiga.

Pakiruumi avamine kaugjuhtimispuldiga

Pakiruumi saab avada kaugjuhtimispuldi nupuga.

Lukustuse kinnitus

Kui auto lukustatakse või tehakse lukust lahti, kinnitab suunatulede vilkumine, et lukustamine või lukust lahtitegemine viidi õigesti läbi.