Häältuvastus

Hääljuhtimine

Kehtib teatud mudelitel.

Uuendatud 1/31/2020

Hääljuhtimine

Kehtib teatud mudelitel.

Hääljuhtimissüsteemi abil saab juht teatud meediumimängija, Bluetooth-ühendusega telefoni, kliimasüsteemi ja Volvo navigatsioonisüsteemi* funktsioone häälega juhtida.

Häälkäske on mugavam kasutada ja need aitavad juhil mitte hajutada oma tähelepanu, et keskenduda paremini autojuhtimisele, teele ja liiklusolukorrale.

Hoiatus

Juht vastutab igas olukorras sõiduki ohutu juhtimise ja kõigi liikluses kehtivate reeglite järgimise eest.

P5–1507–Speech-overview

Hääljuhtimissüsteemi mikrofon

Hääljuhtimine toimub dialoogi vormis käske andva kasutaja ja suuliselt vastava süsteemi vahel. Häältuvastuse süsteem kasutab sama mikrofoni kui Bluetoothiga ühendatud seadmed ja süsteemi vastused edastatakse autokõlarite kaudu. Mõnel juhul kuvatakse juhiekraanil ka tekstsõnum. Funktsioone juhitakse rooli parempoolse klahvistikuga. Seadistused tehakse keskekraanil.

Süsteemi uuendamine

Hääljuhtimissüsteemi täiustatakse pidevalt. Hankige uuendused optimaalseks talitluseks saidilt support.volvocars.com.


Kas sellest oli abi?