Häältuvastus

Hääljuhtimise kasutamine

Kehtib teatud mudelitel.

Uuendatud 1/31/2020

Hääljuhtimise kasutamine

Kehtib teatud mudelitel.

P5–1507–Voice control symbol

Vajutage roolil kõnetuvastuse nuppu , et süsteem aktiveerida ja häälkäskluste dialoogi alustada.

Pidage meeles järgmist.

 • rääkige pärast tooni tavalisel häälel ja tavalises tempos.
 • Ärge rääkige sellel ajal, kui süsteem vastab (süsteem ei tuvasta sellel ajal käsklusi).
 • Taustamüra vältimiseks salongis sulgege uksed, aknad ja katuseluuk*.

Hääljuhtimise saab välja lülitada järgmiselt.

 • Vajutage ja öelge "Cancel".
 • Hoidke all hääljuhtimise roolinuppu , kuni kuulete kaht helisignaali.

Suhtluse kiirendamiseks ja süsteemi teavituste vahele jätmiseks vajutage süsteemi rääkimise ajal roolil oleva hääljuhtimise nuppu ja andke järgmine käsklus.

Süsteemi helitugevuse muutmiseks keerake kõne ajal helitugevuse pöördnuppu. Hääljuhtimise ajal saab kasutada teisi nuppe. Süsteemidialoogi ajal muud helid vaigistatakse, mis tähendab, et nuppude abil ei saa heliga seotud funktsioone käivitada.

Hääljuhtimise näide

Vajutage nuppu ja öelge: "Call [Eesnimi] [Perekonnanimi] [numbrikategooria]" - helistatakse telefoniraamatu valitud kontaktile. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit (nt kodu, töö ja mobiiltelefon), tuleb nimetada õige kategooria.

Vajutage nuppu ja öelge: "Call Robin Smith Mobiil (Mobile)".

Käsud/fraasid

Olukorrast sõltumata saab üldiselt kasutada järgmisi käsklusi.

 • "Repeat" - kordab käesoleva dialoogi viimast hääljuhist.
 • "Cancel" ─ dialoogi katkestamine
 • Help – spikriakna avamine. Süsteem vastab olenevalt olukorrale, taotlusele või näitele.

Konkreetsete funktsioonide (nt telefon ja raadio) käsud on toodud vastavates jaotistes.

Numbrid

Kasutatavast funktsioonist sõltuvalt öeldakse numbrikäske erinevalt.

 • Telefoni- ja sihtnumbreid tuleb öelda ükshaaval eraldi, nt null, kolm, üks, kaks, kaks, neli, neli, kolm (03122443).
 • Majanumbreid võib öelda eraldi või rühmana, nt kaks, kaks või kakskümmend kaks (22). Inglise ja hollandi keele puhul saab öelda numbreid rühmadena, nt kakskümmend kaks, kakskümmend kaks (22 22). Inglise keele puhul saab kasutada mõisteid "topelt" või "kolmik", nt topeltnull (00). Numbreid saab öelda vahemikus 0-2300.
 • Sageduse valimiseks võite öelda "üheksakümmend kaheksa koma kaheksa" (98,8) või "sada neli koma kaks" (104,2).

Kiirus ja kordusrežiim

Kui kõne on liiga kiire, saab seda muuta.

Võite lubada kordusrežiimi, et süsteem kordaks teie öeldut.

Kiiruse muutmine või kordusrežiimi sisse või välja lülitamine

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SüsteemHääljuhtimine ja valige seadistused.

 • Korda häälkäsklust
 • Kõne kiirus

Kas sellest oli abi?