Telefon

Telefoni juhtimine hääljuhtimissüsteemi abil

Kehtib teatud mudelitel.

Uuendatud 1/31/2020

Telefoni juhtimine hääljuhtimissüsteemi abil

Kehtib teatud mudelitel.

Helistage kontaktile, laske sõnumeid ette lugeda või dikteerige lühikesi sõnumeid hääljuhtimiskäskudega Bluetooth-iga ühendatud telefoni kasutades.

Telefoniraamatus oleva kontakti täpsustamiseks peab häälkäsklus sisaldama teavet, mis on varasemalt telefoniraamatusse sisestatud. Kui kontaktil, näiteks Robyn Smith on mitu erinevat telefoninumbrit, on võimalik valida ka telefoninumbri kategooriat, näiteks Kodu (Home) või Mobiil (Mobile): "Call Robin Smith Mobiil (Mobile)".

Vajutage ja lausuge üks järgmistest käsklustest.

  • "Call [kontakt]" - helistab telefoniraamatust soovitud kontaktile.
  • "Call [telefoninumber]" helistab telefoninumbrile.
  • "Recent calls" - kuvab kõneloendi.
  • "Read message" - sõnum loetakse ette. Kui sõnumeid on mitu, siis valige, milliseid ette loetakse.
  • "Message to [kontakt]" kasutajatel palutakse öelda lühike sõnum. Seejärel korratakse sõnumit häälega ja kasutaja võib valida, kas saadab selle

    Autodest saavad edastada sõnumeid ainult teatud telefonid. Ühilduvust vt support.volvocars.com.

    või muudab sõnumit. Funktsiooni toimimiseks peab autol olema internetiühendus.

Kas sellest oli abi?