Pakiruum

Pakiruumi avamine kaugjuhtimispuldiga

Uuendatud 1/31/2020

Pakiruumi avamine kaugjuhtimispuldiga

Pakiruumi saab avada kaugjuhtimispuldi nupuga.

16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button

Vajutage kaugjuhtimispult-võtme nuppu .

Pakiruumi kaas pole lukus, kuid jääb suletuks.

Uksed on endiselt lukus ja alarm on sisse lülitatud*. Armatuurlaual olev lukustuse ja alarmi märgutuli kustub, mis tähendab, et kogu auto pole lukus.

Pakiruumi kaane avamiseks tõmmake kergelt kummiga kaetud surveplaati pakiruumi kaane käepideme all. Kui pakiruumi kaant ei avata kahe minuti jooksul, lukustub see ning alarm aktiveerub uuesti.

Pakiruumi elektrilise kaanega versioon*.

Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu ligikaudu 1,5 sekundit all.

Pakiruumi kaas vabaneb lukust ning avaneb, kuid uksed on endiselt lukus ja nende alarmfunktsioon on aktiveeritud.


Kas sellest oli abi?